Photo: Automatski sistem za brzu promenu BSVS-R omogućava brzu i automatsku promenu prstiju na hvataljci – i to se radi prilično lako.

Sa novim BSVS-R sistemom za brzu promenu hvataljki, SCHUNK omogućava automatsku promenu prstiju tokom procesa koji je u toku. Pametno dizajniran sistem sastoji se od samo nekoliko komponenti i kompatibilan je sa svim hvataljkama sa PGN-plus-P dijagramom vijčanog povezivanja. BSVS-R je sledeća faza evolucije BSVS serije iz SCHUNK-a.

U mnogim industrijama, proizvodnja se sve više kreće ka velikoj raznovrsnosti i malom obimu. Postaje velika prednost za kompanije da mogu da proizvode širok spektar varijanti, čak i u najmanjim serijama, bez potrebe za ručnim podešavanjem. Ovu fleksibilnost sada omogućava BSVS-R sistem za brzu promenu hvataljki. Uz najnoviju evolucionu fazu serije BSVS, roboti mogu automatski da promene svoje hvataljke tokom procesa koji je u toku – za manje od tri sekunde!

Jednostavna struktura, laka primena, više slobode

Do sada je automatska promena bila moguća samo zamenom cele hvataljke. BSVS-R ispunjava ovaj zadatak uz minimalnu upotrebu komponenti: sve što je potrebno za svaki prst za hvatanje je baza za brzu promenu čeljusti, dva adaptera i stanica za skladištenje. Baza je zašrafljena na prst za hvatanje za radni predmet, a igle adaptera su pričvršćene za osnovnu čeljust hvatača. Kada se baza pomeri u stanicu za skladištenje, klin za zaključavanje se aktivira, a mehanizam za zaključavanje koji se uklapa u formu se otključava. Robot se pomera prema gore iz sistema za brzu promenu hvataljki, a prsti i baza ostaju u stanici za skladištenje. Nije potreban dodatni napor jer robot vrši promenu sopstvenom snagom. Novi dizajn sistema eliminiše potrebu za bušenjem kroz prst, a potrebne su samo rupe sa navojem. Ovo korisnicima daje još više slobode kada dizajniraju svoje prste.

Pouzdanost procesa zahvaljujući praćenju prisustva

BSVS-R je dostupan u devet veličina. U manjim verzijama do veličine 100, stanice za skladištenje su dizajnirane sa elastomernim ležajevima i čine ih idealnim za aplikacije sa kobotima. Za još veću pouzdanost procesa, dostupan je opcioni induktivni prekidač za kontrolu da li se prst nalazi u stanici za skladištenje. Baza je takođe pripremljena za ugradnju RFID nosača podataka za kodiranje prstima. Pored novog BSVS-R, dva sistema ručne promene iz serije će i dalje biti dostupna. Sa dokazanim BSVS, operater menja prst jednostavno pomoću imbus ključa, sa BSVS-M pritiskom na dugme.

schunk.com

Aleksandar D.
Follow me