Srednje naponski soft starter baziran na IGBT tranzistorima: evolucija softstartera bazirana na srenje naponskim IBGT tranzistorima

Napravljen za aplikacije gde je potrebna mala struja pri zaletanju i/ili veliki polazni momenat

 • Omogućava nominalni moment pri startu
 • Polazna struja je nominalna ili manja
 • Omogućava startovanje motora u slabim mrežama
 • Smanjuje zagrevanje motora pri startu

Smanjuje troškove, energiju i dimenzije startera

 • Značajno niža cena u poređenju sa srednjenaponskim frekventnim regulatorom
 • Omogućava soft start i soft stop funkcije
 • Integrisan bypass obezbeđuje minimalan gubitak energije
 • Poboljšanje protoka vazduha omogućava 50% manje dimenzije startera poredeći sa frekventnim regulatorom uporedivih osobina

Tehničke specifikacije

 • Ulazni napon – Do 6.6kV 50/60Hz +10% -15%.
 • Opseg snaga – Do 6.6kV, 5MW
 • Polazna struja – 10% to 120% nominalne struje
 • Kapacitet startovanja – 100% nominalne struje pri 50°C, mnogobrojna startovanja
 • Polazni moment – Do 160% nominalnog momenta
 • Ugrađen sistem za sinhronizaciju (bypass), od DriveStart-a do mreže i obrnuto
 • Soft Start i Soft Stop
 • Mogućnost višestrukog startovanja
 • Merenje napona i struja pomoću fiber optike
 • Ugrađen data logger i snimanje karakteristika svih signala uključujući i napon i struju (Opciono)
 • Daljinska dijagnostika i analiza grešaka (Opciono)

Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

 

Aleksandar D.
Follow me