Audioms Automatika

Audioms Automatika: Staro, a opet Novo. Šta nam je za to potrebno?

Proizvodne kompanije u našoj zemlji, ali i u okruženju, koje pripadaju mašinskoj obradi metala, obradi drveta i ostalih materijala, imaju u svojim pogonima značajan udeo opreme starije generacije. Ako bi se fokusirali na CNC mašine, još uvek je zastupljena proizvodna oprema koja datira od osamdesetih godina prošlog veka do početka XXI veka.

Obzirom na intenzivan napredak u razvoju elektronike, pogotovo u oblasti mikrokontrolera i upravljačkih sistema baziranih na njihovoj upotrebi, sistemi upravljanja na pomenutim mašinama su mahom zastareli i ne mogu da odgovore savremenim zahtevima upravljanja. Postavlja se pitanje, da li je nužno ulaziti u nabavku savremenih CNC mašina u cilju praćenja savremenih trendova u ovoj oblasti, ili je moguće izvršiti modernizaciju postojeće proizvodne opreme?

Audioms Automatika: Proizvodnja elektronike u Srbiji – moguća misija

Poslednjih nekoliko decenija pripada ekspanziji mikrokontrolera koji su osnova za namenske hardverske sisteme (eng. Embedded systems). Gde smo mi u toj priči, i da li Srbija može da se takmiči u ovoj oblasti?

Mikrokontroleri, kao osnova za namenske hardverske sisteme (eng. Embedded systems), se svojom snagom i raspoloživim hardverskim resursima nude današnjim dizajnerima po sve pristupačnijim cenama. Rad sa njima je u početku igra, koja u nekim slučajevima može da preraste u komercijalni proizvod. To je upravo bio početni podsticaj za proizvode koje nudi Audioms Automatika doo.