Audioms Automatika

Audioms Automatika: Proizvodnja elektronike u Srbiji – moguća misija

Poslednjih nekoliko decenija pripada ekspanziji mikrokontrolera koji su osnova za namenske hardverske sisteme (eng. Embedded systems). Gde smo mi u toj priči, i da li Srbija može da se takmiči u ovoj oblasti?

Mikrokontroleri, kao osnova za namenske hardverske sisteme (eng. Embedded systems), se svojom snagom i raspoloživim hardverskim resursima nude današnjim dizajnerima po sve pristupačnijim cenama. Rad sa njima je u početku igra, koja u nekim slučajevima može da preraste u komercijalni proizvod. To je upravo bio početni podsticaj za proizvode koje nudi Audioms Automatika doo.