Ultrazvučna tehnologija je veoma cenjena tradicionalna metoda beskontaktnog merenja nivoa u velikom broju industrijskih procesa. Održavanje beskontaktnih tj. ultrazvučnih metoda merenja je minimalno, predstavlja dugoročno rešenje i pristupačnih je cena. Solid-ova serija ultrazvučnih uređaja je projektovana tako da zadovolji zahteve za najrazličitije aplikacije u industriji a vezano za obradu vode, hemijsku i prehrambenu industriju, pivare, papirnu industriju itd.

Princip rada se bazira na merenju pomoću ultrazvučnih talasa koji putuju od predajnika do nivoa od kojih se odbijaju nazad do predajnika. Distanca d se tako određuje na osnovu brzine ultrazvuka C i vremena t potrebnog da zvuk pređe razdaljinu od predajnika do nivoa i nazad. Ovi uređaji se brzo i lako instaliraju. Kontinualno prikazuju tačnu vrednosti nivoa u sudovima i otvorenim kanalima. Ispoljavajući radarske performanse a pristupačnih cena, Solid-ovi ultrazvučni uređaji pružaju visok stepen pouzdanosti u problematičnim uslovima rada. Serija sadrži sledeće proizvode: MonoScan, SmartScan i Smart Lite koji će ukratko biti predstavljeni.

MonoScan® je ultrazvučni indikator nivoa koji se može koristiti u zadacima gde opseg merenja ne prelazi 15 m. Tačnost merenja se kreće 0.25% od opsega merenja. Uređaj je konstruisan kao MonoBlock što bi značilo da su senzor i elektronska kontrolna jedinica sastavljeni u jedan sklop pa tako predstavlja jedan od najmanjih uređaja za merenje nivoa. Idealno je rešenje za direktnu instalaciju merenja nivoa tečnosti u rezervoaroma sa mirnom površinom, nivoa zrnastih materijala koji ne prave prašinu i nivoa tečnosti u otvorenim kanalima. Izrađen od aluminijumske osnove koja je presvučena E-CTFE materijalom pa je apsolutno otporan na isparenja kiseline i drugih korozivnih hemikalija. U sredinama gde mogu biti prisutni eksplozivni gasovi, MonoScan bezbedno izvršava svoje zadatke jer zadovoljava ATEX sertifikat. Poseduje integralni LCD ekran za prikazivanje rezultata merenja i tastaturu preko koje se MonoScan jednostavno konfiguriše.

U svojoj memoriji ima definisano 17 tipova profila otvorenih kanala pomoću kojih je moguće izmeriti nivo i dalje protok. U slučaju specifičnog profila, korisnik manuelno definiše profil. MonoScan-ov analogni izlaz 4-20 mA omogućava prikaz vrednosti na nekom PLC uređaju i kontrolu uređaja koji su priključeni na njega. Senzor može da prati promenu nivoa od jednog metra po minuti. Sve ukratko pomenute karakteristike čine MonoScan ekonomičnim.


Više informacija: UNICOM doo, Cerska 69, Vračar, 11000 Beograd, Srbija, tel./fax: (+381 11) 283 5635, http://www.unicom.rs

Aleksandar Dakić
Follow me