EcoDisplays

EcoDisplays: E-Ink ekrani dijagonale do 42″

Zamena tradicionalnog papira i displeja e-papirom postaje ključni korak u unapređenju različitih poslovnih sektora, ne samo smanjenjem potrošnje energije, već i uvođenjem inovacija u način na koji se informacije prikazuju i komuniciraju sa njima.