Gigantska pumpa za transport otpadnih voda
KSB je izradio ekstra veliku pumpu za otpadne vode koja značajno proširuje ponudu u opsegu velikih pumpi za otpadnu vodu koje se instaliraju na suvom . Proizvedeno je 15 dodatnih veličina u seriji Sewatec. Najveća pumpa ima protok od 33,000 m³/h sa pogonom oko jednog megavata. Jedan primerak takve pumpe je prvi put prikazan na sajmu IFAT u Minhenu ove godine.
www.ksb.com

Marija Dakić