Mentor Plus

KOMUNIKACIJA – neminovnost ili tačka preokreta

Ukoliko se pitate odakle ova tema na stranicama Vaših novina, mogu Vas donekle i razumeti. Navikli ste da se ovde obrađuju teme usko vezane za Vaš posao ali,…