Moticont

MOtiCONt SDLM

Linearni motori sa direktnim pogonom sa ugrađenim enkoderom SDLM linearni motori sa direktnim pogonom(električni cilindar) isporučuju se sa internim ležištem vratila opremljenim dugotrajnim linearnim ležajevima i sa integrisanim…