Linearni motori sa direktnim pogonom sa ugrađenim enkoderom
SDLM linearni motori sa direktnim pogonom(električni cilindar) isporučuju se sa internim ležištem vratila opremljenim dugotrajnim linearnim ležajevima i sa integrisanim pozicionim senzorom tako eliminišući potrebu za dodatnim prostorom za smeštaj eksterne povratne sprege. Iako je na tržištu mnogo različitih preciznih aktuatora, aktuatori sa direktnim pogonom su najbolji izbor kada su odziv, tačnost, brzina i visoka rezolucija esencijalni. Optički enkoder je ugrađen u telo motora, čime je povećana pouzdanost.
www.moticont.com

Marija Dakić