OES

OES: SAM GUARD prediktivna analiza za procesnu industriju

SAM GUARD, softver za prediktivnu analizu za procesnu industriju, brzo i precizno identifikuje kvarove opreme i sumnjive režime rada, danima i nedeljama unapred. Obezbeđuje u proseku pet tačnih, delotvornih upozorenja dnevno.

Kombinovane tehnologije AI i HI (Human Enchaned Machine Learning) kompanije SAM GUARD vam omogućavaju da povećate dostupnost, performanse i proizvodnju vaše fabrike.