SAM GUARD, softver za prediktivnu analizu za procesnu industriju, brzo i precizno identifikuje kvarove opreme i sumnjive režime rada, danima i nedeljama unapred. Obezbeđuje u proseku pet tačnih, delotvornih upozorenja dnevno.

Kombinovane tehnologije AI i HI (Human Enchaned Machine Learning) kompanije SAM GUARD vam omogućavaju da povećate dostupnost, performanse i proizvodnju vaše fabrike.

SAM GUARD vam omogućava da:

  • Otkrijete unapred moguća kvarove fabrike
  • Identifikujete unapred sumnjivo ponašanje procesa
  • Identifikujete sumnjive režime rada
  • Analizirate osnovne uzroke anomalija

Detalje možete videti na sajtu proizvođača.


Kontakt: OES d.o.o, Bulevar JNA 176, 11222 Beograd, Srbija, Tel: +381 (0)11 405 77 35, 405 77 36, www.oes-eu.com

Aleksandar Dakić
Follow me