Okuma

Izvrsne performanse sečenja

Dostići vrhunski kvalitet, a zadržati visoku poduktivnost, teško je za većinu proizvođača. Merenja u cilju poboljšanja kvaliteta izlaza obično usporavaju sam proces obrade. Da bi se kombinovala ova dva konfliktna zahteva, mašinski alati moraju da imaju hardver visokih performansi i prilagođen softver kojim je moguće iskoristiti pun potencijal mašine.