Dostići vrhunski kvalitet, a zadržati visoku poduktivnost, teško je za većinu proizvođača. Merenja u cilju poboljšanja kvaliteta izlaza obično usporavaju sam proces obrade. Da bi se kombinovala ova dva konfliktna zahteva, mašinski alati moraju da imaju hardver visokih performansi i prilagođen softver kojim je moguće iskoristiti pun potencijal mašine.

Proizvesti visoko-kvalitetan proizvod kada vreme nije bitno je veoma lako. S druge strane, masivna proizvodnja nije nikakav izazov, ako je nivo kvaliteta nizak. Okuma je jedini CNC proizvođač u industriji koji uspeva da kombinuje masovnu proizvodnju i visok kvalitet time što proizvodi međusobno usklađen softver i hardver za svoju opremu. Na taj način se vrši optimizacija svakog aspekta obrade i u smislu kvaliteta i u smislu produktivnosti. Ovim rešenjem, Okuma može smanjiti ukupnu cenu posedovanja svake mašine (TCO) time što proizvodni proces čini maksimalno ekonomičnim.


Kvalitet počinje sa podacima
Okuma omogućava proizvođačima da optimizuju svoje procese obrade od prvih koraka. Čak ni najbolja mašina neće proizvesti proizvod visokog kvaliteta, ako su podaci koje dobija nekvalitetni. Popravljanje takvih podataka ručno je veoma teško, pa se same greške u proizvodnji ispravljaju ručnim dovršavanjem samih proizvoda nakon mašinske obrade. Da bi se zaštiti od tih koraka koji oduzimaju vreme, Okuma je razvila Hyper-Space. Aplikacija automatski popravlja podatke o obradi, pre same obrade eliminišući tako varijacije u upravljanju i dostavljanju materijala. Sve ovo poboljšava kvalitet obrađene površine i u isto vreme se izbegava pojava ogrebotina na njoj, te nema potrebe za dodatnom obradom nakon proizvodnje.

Ovo premium rešenje je razvijeno za dvokolonske mašinske obradne centre. Još mašina tek dolazi. Aplikacija pomaže da se obrada ubrza i poboljša produktivnost, a u sebi sadži sve elemente svog prethodnika: Super-NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline). Razvijen za proizvodnju objekata slobodnih oblika, aplikacija koristi matematičke metode da regeneriše krivine bilo kog oblika. U toku procesa, komande za pomeranje mašine su u nizu. Regenerisanjem krive objekta, brzina procesa obrade se povećava, dok se kvalitet obrađene površine podiže. Nema potrebe za dodatnom ručnom obradom.


Optimalno korišćenje insertovanih alata
Poboljšanja dobijena iz optimizovanih podataka moraju se očuvati i u toku procesa obrade, što uključuje i pravilnu upotrebu alata. Stoga je Okuma razvila Dynamic Tool Load Control za mašinske centre koji obezbeđuju brzu zamenu alata, bez usporavanja procesa ubacivanja predmeta obrade i uz optimizovanu produktivnost. Rešenje meri odstupanja za svaki alat koji se koristi. Prikupljeni podaci se tada koriste za optimizaciju brzine ubacivanja objekata koji se obrađuju tako da se obezbedi identična sila sečenja pri svakom rezu. Dynamic Tool Load Control smanjuje potražnju za nekim materijalima, kao što su titanijumske legure na primer, jer je moguće koristiti i jeftinije insert alate. Bez ove aplikacije, proizvođači bi morali da koriste skuplje solid alate.


Napredno izrađivanje navoja
Okuma Variable Spindle Speed Threading je rešenje koje poboljšava performanse za vreme izrade navoja optimizacijom upotrebe alata. Fokusira se na harmonske probleme i minimalizuje greške pri izradi žlebova. Prilikom izrade dugačkih navoja, moguća je pojava vibracija. Aplikacija stoga mora smanjivati brzinu okretanja vretena kako se rezni alat približava kritičnoj poziciji. Smanjivanje ove brzine, simultano se smanjuje i brzina narezivanja kako bi se održala ujednačenost navoja. Pri izradi svornog vijka potrebna je određena promena početnog koraka, što Okuma Variable Lead Threading omogućava. Ovo čak olakšava nastavak operacije izrade na drugoj mašini mnogo lakšim. Kako je usaglašavanje faze najčešći problem, Okuma Thread Phase Matching obezbeđuje manuelno poravnavanje alata na početnoj poziciji pulsnom komandom. Sva ova rešenja postoje za strugove i multitasking mašine opremljene vretenima koš to su ona u MULTUS seriji.


Multitasking za veću produktivnost
Za veću produktivnost prilikom proizvodnje zupčanika, Okuma nudi Gear Machining Package za multitasking mašine i 5-osne obradne centre. Rešenje omogućava izradu zupčanika na jednom obradnom centru uz samo jedan setap. Ovo je značajna prednost u pogledu produktivnosti jer proizvodnja zupčanika zahteva veći broj operacija: okretanje, glodanje, struganje i sečenje. Korišćenjem konvencionalnih mašina, ovi procesi zahtevaju nekoliko setapova na različitim mašinama, kompleksno premeštanje radnog predmeta, merenje i kalibraciju, što sve zajedno usporava proces proizvodnje. Korišćenjem multitasking mašina, opremljenih Okuma Gear Manufacturing Package paketom, nema potrebe za dodatnim setapovima, transportom i prekidima u proizvodnji, jer one obezbeđuju sve potrebne proizvodne metode.


Novi nivo okretanja
Okuma Premium Solution Turn-Cut revolucionarizuje mašinske centre i multitasking mašine jer omogućava potpuno novi način obrade. Umesto okretanja radnog objekta, ovde se okreće alat oko ili unutar predmeta koji se obrađuje, što je posebno značajno za obradu nebalansiranih objekata. Otvori različitih veličina i oblika mogu se tako izraditi upotrebom samo jednog alata što značajno povećava produktivnost, jer zamenu alata čini nepotrebnom.

Glatko rezanje
Okuma Flat-Tool Grooving rešenje za mišinske centre omogućava obradu površina da one hermetično naležu jedna na drugu i podiže kvalitet obrađenih površina zlebova. Korišćenjem ravnog alata za finalnu obradu dna žleba osigurava visok stepen naleganja sa ciljem obezbeđivanja nepropusnosti spoja, bez potrebe za dodatnom ručnom obradom kao i uspešno sečenje kompleksnih krivih samog žleba. Da bi se obezbedila visoka tačnost u toku obrade, pokreti alata u toku sečenja su fazno sinhronizovani sa vretenom.

Okretanje po B-osi
Sa svojim Premium Solution B-axis Turning, Okuma je razvila tehnologiju pogodnu za multitasking mašine koja optimizuje okretanje objekata sa zakrivljenim površinama. Ovaj proizvodni poces obično zahteva promenu alata da bi se upotrebio najbolji alat za sečenje u zavisnosti od ivice. B-axis Turning kontroliše ugao i stoga omogućava izvršavanje posla bez zamene alata, a ugao pod kojim se alat nalazi je uvek odgovarajući. Stoga nema pojava neobrađenih ivica, pa je kvalitet obrade konzistentno veoma visok.

Limit momenta na C-osi
Da bi se obezbedilo lako i automatsko uparivanje faza u toku proizvodnog procesa, Okuma je ponudila C-axis Torque Limit za strugove. Stoper koji dodiruje zarez montiran na njegovoj putanji očitava fluktuacije momenta po C-osi i omogućava postavljanje nultog ofseta za C-osu. Podešavanje faze bez mernog uređaja eliminiše greške operatera kao skupo merenje u toku procesa, što vodi ka smanjenju troškova i bržem procesu obrade.

Efikasno merenje kvaliteta
Da bi se ubrzao i poboljšao proizvodni proces, Okuma nudi napredna rešenja za efikasno merenje bez žrtvovanja tačnosti. Proizvodnja delova izuzetnog kvaliteta zahteva merenje i kalibraciju. Sa stanovišta produktivnosti, to predstavlja problem, jer konvencionalno merenje zahteva da se proces obrade zaustavi dugo vremena. Okuma NC Gage premerava radni predmet u toku montaže na multitasking mašinu. Stoga, nema potrebe da se radni predmet prebacuje u 3D merni uređaj. Kako se merač pomera u toku pregleda dela, držanje predmeta nije potrebno menjati u toku mernog procesa.


Automatizovana kalibracija
Da bi se uradila kalibracija na dvokolonskom obradom centru, što je brže moguće, Okuma je automatizovala ovaj proces i time povećala ukupnu produktivnost, bez kompromisa u pogledu kvaliteta. Korišćenjem Okuma Auto Attachment Head Compensation, vreme potrebno za podešavanje nove radne glave na mašinu je značajno smanjeno. Standardna kalibracija može uzeti i ceo dan, dok celokupan Premium Solution proces traje najviše 20 minuta. On podešava mašinu u skladu sa novom glavom automatskim merenjem uticaja glave na alat i u skladu sa tim određivanjem kompenzacionih vrednosti. Da bi se započeo proces, potrebno je da operater postavi kalibracionu kuglu na sto i pozicionira prikačenu glavu na kojoj je postavljena sonda direktno iznad sfere.

Okuma Europe GmbH je nemačko predstavništvo Okuma Corporation, svetskog lidera u CNC polju, osnovanom 1898 u Nagoji, Japan, koje se bavi prodajom i održavanjem. Kompanija je jedini industrijski proizvođač i jednog izvora: CNC mašina, pogona, motora, enkodera, vretena i CNC upravljačke tehnologije, što se sve i proizvodi u kompaniji Okuma. Okuma inovativna i pouzdana tehnologija, uparena sa sveobuhvatnom, lokalnom servisnom pokrivenošću, omogućava korisnicima pouzdan kontinualan rad – maksimalizujući profitabilnost. Uz vodeću distributivnu mrežu, Okuma pruža kvalitet, produktivnost i efikasnost, osnažujući korisnike i dajući im kompetitivnu prednost u današnjem zahtevnom proizvodnom okruženju.

Više informacija na: www.okuma.eu.

Aleksandar Dakić
Follow me