Opra

Opra OP16

Gasna turbina Inovativna OP16 turbina sa radijalnim rotorom nudi najveću efikasnost pri potrošnji goriva i do 90% pa se sa uspehom može koristiti i pri sagorevanju goriva sa…