Gasna turbina
Inovativna OP16 turbina sa radijalnim rotorom nudi najveću efikasnost pri potrošnji goriva i do 90% pa se sa uspehom može koristiti i pri sagorevanju goriva sa malom kalorijskom vrednošću, kao što su biogas ili otpadne materije. Turbina odlično radi i sa tečnim i sa gasovitim gorivima. Kompakta je i mnogo kraća od standardnih turbina jer je rotor potpuno radijalnog dizajna. Napredna tehnologija sagorevanja garantuje nisku emisiju NOx gasova i to ispod 22 ppm.
www.opraturbines.com

Marija D.