Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs R200 & R201

Novi optički senzori vide dalje Sa novim serijama fotoelektričnih senzora R200 i R201 Pepperl+Fuchs nudi rešenja tamo gde je potrebno detektovanje na većim daljinama. Novi senzori nude sve…

Ex px Purge System

Pepperl+Fuchs Bebco EPS Sistem smanjuje klasifikaciju unutar kućišta sa Zone 1/ Zone 21 na zonu bez hazarda. Oprema opšte namene može raditi unutar zaštitnog kućišta. Dve serije su…