Phoenix Contact

Contactron hibridni motor starter

Hibridni motor starter sa I/O-Link Phoenix Contact je dodao novu verziju Contactron hibridnih motor startera sa mrežnim opcijama i I/O-Link interfejsom. Ova nova verzija obezbeđuje konzistentnu komunikaciju između…