Hibridni motor starter sa I/O-Link
Phoenix Contact je dodao novu verziju Contactron hibridnih motor startera sa mrežnim opcijama i I/O-Link interfejsom. Ova nova verzija obezbeđuje konzistentnu komunikaciju između polja i kontrolnih nivoa kako bi se lako prenosili podaci iz procesa, dijagnostičke poruke ili vrednosti struje motora.
www.phoenixcontact.com

Marija Dakić