Physical Acoustics

VPAC™ II

Instrument za kontrolu gubitka na ventili VPAC™ II je poslednja generacija samosigurnih prenosnog sistema sa 87dB dinamičkog opsega i softverom za izračunavanje procenta curenja, uz funkcije rutiranja. Namenjen…