Instrument za kontrolu gubitka na ventili
VPAC™ II je poslednja generacija samosigurnih prenosnog sistema sa 87dB dinamičkog opsega i softverom za izračunavanje procenta curenja, uz funkcije rutiranja. Namenjen je za identifikovanje i kvantifikovanje curenja ventila u radu industrije nafte i gasa i u energetskoj industriji. VPAC – 1278 model za fiksnu montažu. Samosigurno operiše sa bilo kojom 24 volt-nom galvanskom barijerom. Ima izlaz ka fabričkom DCS-u ili drugim sistemima. Ima performanse ekvivalentne prenosnom VPACII.
www.physicalacoustics.com

Marija Dakić