Softing

uaGate

Pojednostavljuje integraciju Modbus PLCa sa IoT & Cloud Novi dataFEED uaGate MB je komunikacioni gejtvej između Modbus PLC-a u industrijskim mrežama i IT aplikacija. Obezbeđuje pristup podacima procesa…