Pojednostavljuje integraciju Modbus PLCa sa IoT & Cloud
Novi dataFEED uaGate MB je komunikacioni gejtvej između Modbus PLC-a u industrijskim mrežama i IT aplikacija. Obezbeđuje pristup podacima procesa i mašina preko OPC UA standarda i MQTT protokola i pruža relevantne bezbednosne standarde kao što je SSL enkripcija i X.509 sertifikat, uz paralelno povezivanje aplikacija. Gejtvej podržava hibridnu arhitekturu, parcijalni rad delimično oslonjen na Cloud.
www.softing.com

Marija Dakić