Transmiteri pritiska iz serije 266 su vrlo intuitivni i jednostavni za upotrebu zahvaljujući novoj TTG (Through The Glass) tehnologiji, koja omogućava konfigurisanje transmitera na licu mesta putem ekrana, pa čak i u uslovima kada je potrebna dodatna opreznost zbog uslova rada.

Transmiteri pritiska iz serije 266 pomažu u smanjenju troškova i omogućavaju rad na terenu u svakom trenutku. Ovaj uređaj je idealan predstavnik inovativnih tehnologija i iskustva kojim raspolaže kompanija ABB, pružajući korisnicima visoku efikasnost procesa, bezbednost i pouzdanost u samom postrojenju.

266GRT_GRH_ART_ARH

ABB transmiteri pritiska – kalibrisanje i konfigurisanje na terenu
Visoki dozvoljeni maksimalni radni pritisci i mogućnost detekcije zapušenosti impulsnih linija su samo neki od mnogo razloga zbog kojih treba izabrati ABB transmiter pritiska.  Ovaj uređaj, koji praktično ne zahteva nikakvo održavanje, nudi izuzetnu stabilnost i tačnost i do 10 godina upotrebe. Po pitanju preciznosti i tačnosti prednjači u svojoj klasi na tržištu. Transmiter nudi fenomenalnu jednostavnost rukovanja putem LCD ekrana sa integrisanim upravljačkim tasterima. Transmiter je moguće konfigurisati i kalibrisati u roku od 2 minuta bez ikakve potrebe za prethodnom obukom u rukovanju.

Jedinstvena lakoća rukovanja – inovativni “plug&play” grafički ekran
Korisnicima pristupačan HMI interfejs (Human Machine Interface) obezbeđuje jednostavno i intuitivno rukovanje transmiterom. Procedura podešavanja “Easy Setup” omogućava korisnicima da vrlo lako i brzo puste u rad transmiter, bez potrebe za skupim prenosnim (“hand-held”) uređajima.

Komunikacija koja Vam je potrebna
ABB procesna instrumentacija pruža mogućnost sledećih komunikacijskih protokola:

  • HART / 4-20mA
  • PROFIBUS PA
  • FOUNDATION Fieldbus
  • MODBUS

 

Serija 266 transmitera pritiska štiti investiciju korisnika time što pruža mogućnost nadograđivanja sa HART protokola na bilo koji drugi komunikacijski protokol za samo par minuta, bez potrebe da uklanjate uređaj iz postojeće instalacije i bez potrebe da ga rekonfigurišete.  Modularna konstrukcija serije 266 transmitera pritiska omogućava da se popravke izvode na terenu, tako da je instrument ponovo u funkciji u roku od 5 minuta od detekcije kvara.

266 donosi pogodnosti nezamislive u prošlosti
Od dizajna do softverskih funkcionalnosti, serija 266 predstavlja najnoviji iskorak u velikom proizvodnom programu kompanije ABB. Korisnici mogu lako da pronađu pravu aplikaciju kao rešenje za svoje potrebe merenja i mogu da biraju između 4 klase tačnosti: u rasponu od 0.075% pa sve do 0.025%. Čak i u aplikacijama sa najstrožijim zahtevima, klasa tačnosti uređaja više ne predstavlja prepreku i ograničavajući faktor. Ovi transmiteri su pogodni za merenja i do 1050 bara (15000psi) uz pomoć  materijala InconelTM 718 NACE. Grane industrije u kojima se transmiteri najviše koriste:

  • Nafta i gas
  • Hemijska industrija
  • Energetika
  • Metalurgija i rudarstvo
  • Industrija voda

TTG tehnologija: ukidanje barijera između korisnika i instrumenta
ABB je prva kompanija u oblasti instrumentacije koja je ponudila TTG tehnologiju. Sa ovom inovacijom korisnici mogu da komuniciraju sa instrumentom direktno, bez skidanja prednjeg poklopca sa uređaja. Samim tim štede i novac i vreme, naročito u zonama gde je potrebna dodatna opreznost zbog uslova rada. Uz pomoć ABB-ovog HMI interfejsa sa intuitivnom navigacijom kroz meni uređaja i kroz “Easy Set Up” meni, vreme potrebno za konfigurisanje uređaja se višestruko skraćuje. Povrh toga, skupi prenosni (hand-held) uređaji za konfigurisanje više nisu neophodni, jer svi osnovni parametri na transmiteru mogu biti podešeni uz pomoć HMI interfejsa samo jednim pritiskom na taster.

266 Transmitter Series

Serija 266 vas nikada neće izneveriti: Plug-in moduli za komunikaciju i plug-in priključni blok
Novi jednostavni i kompaktni dizajn transmitera omogućava operacije održavanja i popravki uređaja direktno u postrojenju, na terenu. Komunikacioni modul, kao i priključni blok-modul, mogu biti zamenjeni za samo par minuta, bez potrebe da se transmiter konfiguriše. Prestanak rada transmitera zbog udara groma, pogrešnog uzemljenja i slično, više nisu problem: 266 štiti postrojenje na inteligentan način.

PILD (Plugged Impulse Line Diagnostics) – Dijagnostika začepljenosti impulsnih linija
Mogućnost dijagnostike začepljenosti impulsnih linija usled zapušenja ili zamrzavanja neprestano štiti transmiter. Kada je ustanovljena neka anomalija u procesu, PILD funkcija generiše upozorenje na lokalnom displeju, kao i preko komunikacijskog protokola (HART / 4-20mA, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus i MODBUS).

SIL2, SIL3, TUV sertifikati
266 transmiteri pritiska su sertifikovani od strane TUV NORD za upotrebu u sigurnosnim sistemima, prema internacionalnom standardu IEC61508. Transmiter zadovoljava uslove za SIL2 aplikacije u slučaju konfiguracije sa jednim transmiterom (1oo1) i za SIL3 aplikacije u konfiguraciji sa redundansom (2oo2).

Multivarijabilni transmiteri iz serije 266 idealni za aplikacije sa merenjem masenog protoka
Transmiteri iz ove serije predstavljaju pouzdano rešenje za merenja masenog protoka pri visokim pritiscima. Jedinstvena kombinacija nekoliko sistema senzora u jednom uređaju omogućava simultano merenje diferencijalnog pritiska, apsolutnog pritiska i procesne temperature (putem eksternog senzora). Uređaj može da se koristi u aplikacijama gde se meri maseni protok gasa, pare i tečnosti, sa dinamičkom kompenzacijom. U aplikacijama merenja nivoa, multivarijabilni transmiter izračunava gustinu fluida u zavisnosti od temperature i pritiska.


Više informacija: ABB Srbija, Beograd, Kumodraska 235 , 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3094 300, Telefax: +381 11 3094 34, http://www.abb.com/

Aleksandar D.
Follow me