Pandemija je u svim sektorima promenila zahteve klijenata i sposobnost proizvođača da isporuče robu. Da bi se prilagodile, mnoge kompanije ponovo razmišljaju o potencijalnoj digitalizaciji i pametnim mašinama koje mogu da promene način poslovanja i postignu veću produktivnost.

Ono što se pokazalo u prethodnom periodu – fleksibilnost proizvodnje – je ključna jer poboljšava sposobnost firme da brže podešava proizvodne linije i prelazi na drugačiji sistem poslovanja kako bi odgovorila na česte i nagle promene na tržištu. Izazov se sastoji u uvođenju ovih novih sposobnosti bez stvaranja prevelikih troškova i bez ulaganja u dodatne ljudske resurse.

Da bi podržali ove promene, i proizvođači mašina – koji dizajniraju, puštaju u rad i održavaju mašine koje služe kao okosnica digitalizovanog industrijskog poslovanja, ali i krajnji korisnici koji upravljaju ovim mašinama, moraju da preispitaju kako koriste tehnologije digitalizacije u manje predvidivoj „novoj normalnosti”.

Prednosti digitalizacije po celokupan radni vek pametnih mašina Uspostavljanje čvrste infrastrukture efikasnijih, fleksibilnijih i agilnijih mašina podrazumeva integrisanje mašina koje su digitalnije i koje stvaraju nov poslovni potencijal i poboljšavaju efikasnost. Digitalni pristup razvoju i radu mašina obuhvata bolju povezanost, veću mobilnost, pristup jeftinim cloud servisima i bogatu analitiku.

Tri najvažnije faze
Postoje tri faze radnog veka mašine gde digitalizacija procesa često dovodi do veće efikasnosti i brzog povraćaja ulaganja.

Prva faza podrazumeva dizajn mašine, tokom kog mogućnost automatizovane izrade i simulacije smanjuje vreme potrebno za izlazak na tržište za čak 30 odsto.

Sledi puštanje u rad i upravljanje mašinom, a efikasnost proizvođača mašina u pogledu integrisanja, puštanja u rad i operativne podrške može da se poboljša za 40 odsto.

Treća faza je održavanje i servisiranje mašine kada se efikasnost ostvaruje preko povezanih mašina koje omogućavaju daljinski pristup, predvidivo održavanje i daljinsko praćenje u cyber bezbednom okruženju. Takvi alati za digitalizovanu podršku skraćuju vreme korektivnih postupaka za 50 odsto.

Primer pametne mašine iz prakse
A kako sve to izgleda u praksi? U slučaju jednog proizvođača fleksografskih ploča, on prednost gradi u kombinaciji kvalitetnih proizvoda i brze isporuke. Zato ovaj proizvođač zahteva od svog proizvođača originalnih mašina da obezbedi ne samo kvalitetnu mašinsku opremu, već i izuzetan nivo usluge. Krajnji korisnik želi da proizvođač njegove mašine stalno prati šta on radi kako bi maksimalno uvećao i rad fabrike i kvalitet proizvoda. Proizvođač mašine zadovoljava ovaj zahtev tako što se daljinski povezuje na mašine i prati njihov učinak.

Daljinska povezanost omogućava da bude stalno dostupan korisniku, mašine rade efikasno uz malo prekida zato što proizvođač mašine ima daljinski pristup velikoj količini podataka o učinku mašina i može da prati njihove parametre u realnom vremenu. Proizvođač mašine takođe koristi softverske alate koji omogućavaju simulaciju mašine, čiji rad može da se unapredi zahvaljujući relevantnim podacima tokom njenog radnog veka, a čime se može predvideti i kada bi mašina mogla da se pokvari i tako se protencijalno problematične situacije rešavaju unapred.

Podaci o mašini se prikupljaju i sinhronizuju preko kamera koje su deo konfiguracije mašine (zajedno sa alatima za upravljanje opremom Schneider Electric Edge Box i EcoStruxure Machine Advisor). Snimci sa kamera se čuvaju na licu mesta u Edge Boxu čime se dobijaju podaci u realnom vremenu za kasniju obradu.  Ako mašina stane, proizvođač originalne opreme može odmah daljinski da je ponovo pokrene i kasnije analizira podatke da bi odredio uzrok prekida. Ovaj revolucionarni pristup je potpuno drugačiji od klasičnih situacija gde mašina prestaje da radi, ostaje u režimu greške i čeka intervenciju na licu mesta da bi se rešio problem. Daljinska kamera obezbeđuje fizičku vidljivost mašine tokom različitih faza njenog radnog veka i može da podešava operativne parametre mašine za bilo kakvu konkretnu vrstu upotrebe da bi se optimizovala efikasnost mašine.


O kompaniji Schneider Electric
U kompaniji Schneider veruju da je pristup energiji i digitalnom svetu osnovno ljudsko pravo. Podstiču sve da maksimalno iskoriste svoju energiju i resurse, u skladu sa svojim sloganom Life Is On svuda, za svakoga, u svakom trenutku.
Obezbeđuju digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije u cilju efikasnosti i održivosti. Kombinuju vodeće svetske tehnologije, automatizaciju u realnom vremenu, softvere i usluge u domenu energetike u integrisanim rešenjima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.
Posvećeni su stvaranju nebrojenih mogućnosti otvorene, globalne, inovativne zajednice koja sa žarom deli našu suštinsku svrhu i inkluzivne i osnažujuće vrednosti.

www.se.com/rs
www.se.com

 

Aleksandar Dakić
Follow me