Naš tim inženjera pomaže da poboljšate poziciju na tržištu, konkurentnost, diversifukujete proizvode i ostvarite sledljivost lanca isporuke

Kao odgovor na trenutne izazove u sektoru hrane i pića Omron-ovi proizvodi povećavaju sigurnost, poboljšavaju kvalitet proizvoda i štite reputaciju brenda. Nasa rešenja za automatizaciju procesa vizuelne inspekcije i integrisane robotike rezultiraju boljim operativnim maržama i bržim vremenom odziva na tržišne promene.

Rešenja za vizuelnu inspekciju
Ugled vašeg brenda kao proizvođača je ključan ali na njega mogu negativno uticati mnogi faktori. Efikasna i integrisana automatizacija postrojenja može igrati vodeću ulogu u smanjenju broja skupih i štetnih opoziva proizvoda. Omron sistemi vizuelne inspekcije široko se koriste u sektoru hrane i pića i mogu nadzirati većinu aspekata proizvodnje, pružajući proizvođačima priliku da uoče problem na vreme. Ovi napredni sistemi citaju i proveravaju kodove u bilo kojem formatu tokom celog proizvodnog procesa, od sirovina, primarnih, sekundarnih i tercijarnih pakovanja, pružajuci poverenje tokom procesa agregacije.Integrisana robotika kao osnova za Fleksibilnu proizvodnju
Na tradicionalnoj liniji za proizvodnju hrane i pića postoje brojna područja koja mogu imati koristi od robotike. Industrijski roboti pružaju sigurno, fleksibilno i higijensko rešenje za širok spektar primena. U rukovanju sirovinama lako se obavlja odabir, orijentacija i postavljanje, a u sekundarnom području postavljanje pakovanja u određene i optimizovane obrasce (Pick&Place). Sve se izvodi brzo, precizno i efikasno.

U zavisnosti od zahtevanih kriterijuma kao sto su korisni teret, brzina i okruženje mogu se primeniti brojna robotska rešenja. Paralelni ili Delta roboti najprikladniji su za brže aplikacije sa malom nosivošću dok je SCARA idealan za sporije linije ali sa većom zahtevanom težinom opterećenja. Na kraju, zglobni roboti iii roboti sa šest osa koriste se tamo gde je potrebna veća spretnost i veća nosivost.


MIKRO KONTROL
Vase Pelagića 30, Beograd
Tel: +38111 3699 080
prodaja@mikrokontrol.rs
www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me