• Smanjenji troškovi: Zbog minimalne veličine hardvera i manje ožičenja mogu se koristiti ormari manjih dimenzija, uz besplatnu tehničku podršku i besplatan softver.
  • 50% kraće vreme programiranja: Prednost all-in-one rešenja je to što korisnik ne treba da izvodi panel-PLC komunikaciju. UniLogic™ je jedinstveni sistem za programera istovremeno i PLC i HMI. UniLogic™ konfiguracioni čarobnjak skraćuje vreme potrebno da se definišu I/O tačke PID-a itd. Biblioteke funkcionalnih blokova koje definiše korisnik omogućavaju ponovno korišćenje jednom napisanog koda.  Drag and drop, automatsko kreiranje veza i ponovno korišćenje blokova skraćuje dragoceno programersko vreme.
  • Izuzetno vizuelno iskustvo za korisnika: Korisnik lako može kreirati izgled HMI ekrana, kao da ga je dizajnirao grafički umetnik, uz pomoć bogate UniLogic™ grafičke biblioteke i HMI vidžgeta.
    Novi UniApps™ koji se isporučuje iz svaki UniStream™, omogućava korisniku da pristupa podacima, edituje, nadgleda i dibaguje sistem. UniStream™-u se može pristupiti daljinski, kroz PC, tablet ili smartfon putem VNC-a.

UniStream™ platforma je rezultat razvoja PLC tehnologije koji traje preko 20 godina i to uz praćenje najsnažnijih trendova u automatizaciji. UniStream™ se nalazi u top klasi kombinacijom svojih moćnih dualnih CPU-a (brže vreme skeniranja, do 2048 I/O i 2MB memorije za operande), čitavim nizom različitih visokokvalitetnih HMI tač panela i lakom instalaciom lokalnih i izdvojenih I/O-a. Ovaj modularni all-in-one sistem sada svakom izvođaču ili sistem integratoru daje kompetitivnu prednost mogućnošću da smanji troškove, prostorne zahteve i vreme programiranja.

Bez obzira da li je rešenje jednostavno ili složeno, veliko ili malo, UniStream™ se može upotrebiti praktično u svakoj situaciji. Korisnik treba samo da izabere odgovarajući HMI, doda CPU, prikači potrebne I/O module i tako kreira all-in-one kontroler. Korisnik nataj način kreira uređaj odgovarajuće konfiguracije koja najbolje odgovara njegovim potrebama / zahtevima aplikacije.

UniLogic™ softver je novo, intuitivno programersko okruženje namenjeno za hardversku konfiguraciju, upravljanje i kontrolu HMI-a. Softver smanjuje vreme razvoja i do 50% predviđajući namere programera i omogućavajući ponovno korišćenje napisanog koda. UniLogic™ omogućava programeru da formira biblioteke funkcionalnih blokova i definicije izgleda HMI ekrana ikao takve ih može uneti u novi projekat ili deliti sa drugim korisnicima. Algoritam predviđanja skraćuje vreme pisanja programa pri definisanju I/O-a, PID-ova…

UniStream™ podržava RS485, CANopen, UniCAN, serijski i Ethernet MODBUS (ugrađena 2 Ethernet porta koji funkcionišu kao switch). Platforma se može prilagoditi na druge protokole. USB hostovi (2x standardni USB) i serijski portovi služe za povezivanje spoljašnjih jedinica: modema, printera, barkod ridera i dr. Korisnik takođe može učitati svoj program u PLC preko ugrađenog USB servisnog ulaza (mini USB).

Dodatno UniStream™ predstavlja UniApps™ – biblioteku PLC aplikacija koje su ugrađene u operativni sistem. Ove aplikacije omogućavaju pristup i editovanje podataka, monitoring i debagovanje sistema, setovanje i editovanje komunikacionih setovanja…

Unitronics je takođe predstavio nešto potpuno novo u svetu aplikacija za PLC kontrolere: Unitronics Developers Market. Na adresi www.plc-apps.com zainteresovani korisnici/programeri mogu preuzimati druge ili nuditi svoje aplikacije razvijene za Unitronics PLC-ove. Ove aplikacije mogu raditi na PC računarima ili drugim mobilnim uređajima (Android OS, Apple iOS…). Najzad, kao što moderne potrebe nalažu, UniStream™ platformi se može pristupiti daljinski kroz PC, tablet i smartfon preko VNC-a. Kao i do sada, tehnička podrška i softver za UniStream™ su besplatni, kao i  svi pomoćni programi i ažuriranja. Prednosti UniStream™ platforme, zajedno rezultuju superiornom ponudom uređaja ogromne snage i fleksibilnosti koji otvara nova tržišta i mogućnosti korisnicima.

Unitronics Virtualni Katalog – Aplikacija za Mobilne Uređaje
Bez obzira da li koristite Android OS ili Apple iOS prezmite Unitronics aplikaciju koja sadrži kompletni pregled programa Unitronics uređaja, predstavlja korisne aplikacije/primene, prezentacije mogućnosti, webinare, kontakt informacije. Unitronics aplikacija dostupna je besplatno na Google Play Store i Apple App Store.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Toplice Milana 14A, 11000 Beograd, 011 2892 250, 011 30 18 326, http://www.tipteh.rs

Follow me