Rešenja u elektro-hidrauličkoj automatizaciji

Hidraulika d.o.o. Šabac je predstavila opremu za elektro-hidraulička automatizaciju procesa klasične hidraulike gde su fluidi: voda, vodena para, razna goriva, kiseline, baze, rastvori soli, farmaceutski proizvodi, prehrambeni proizvodi i slični uz primenu komponenata nemačkih firmi BURKERT i HEROSE i španske firme PRISMA.

U oblasti uljne hidraulike Hidraulika d.o.o. je predstavila  elektrohidrauličke servosisteme iz proizvodnog programa američke firme MOOG.


Više informacija:Hidraulika d.o.o., Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, 015/015 360 090, 015 360 091, www.hidraulika.rs

Aleksandar Dakić
Follow me