Weidmüller omogućava efikasno daljinsko održavanje kao i praćenje statusa putem interneta u procesu tretmana otpadnih voda.


Naši instrumenti za merenje energije zajedno sa mernim pretvaračima serije ACT, koji su FDT2 kompatibilni, podržavaju kompleksna merenja i kontrolu procesa i omogućavaju jednostavno upravljenje istima.


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Ustanicka 189, III sprat, lokal 7a, 11050 Belgrade, Serbia E-mail: Zoran.Rabrenovic@weidmueller.com
Phone/fax: +381 11 288 5274
Mobile: +381 69 100 1070

Aleksandar Dakić
Follow me