Da ne postoji iznenađujuće kvalitetno rešenje u 3D štampi i za najzahtevnije zadatke Formlabs-ov Form3 pokazuje u ovom projektu izrade promotivnih privezaka za Festival muzike.

Logo koji je trebalo izvesti u 3D štampi je izuzetno komplikovan, sa mnoštvom tankih linija koje su po ideji trebale da budu u vidu ispupčenja na pločici dimenzija 20x50x4 mm.

Nacrt je iz vektorskog PDF fajla, prebačen u Formlabs softver za konstrukciju 3D printa.

Pločice su izrađene od sivog rezina, koji ima nešto bolje karakteristike pri farbanju od providnog parnjaka. Nakon toga, po zahtevu naručioca, pločice su prefarbane zlatnom, srebrnom i bronzanom bojom.

Dodatno su urađena dva tipa pločica sa glatkom i rebrastom osnovnom površinom, sto za ovaj 3D štampač nije predstavljao ni najmanji problem.


Više informacija: Agencija Gomo Design, mob: +381 600 17 12 73, info@gomodesign.rs

Aleksandar Dakić
Follow me