Mastercam Multiaxis dodatak je dizajniran da pruži praktične strategije za simultanu 4- i 5-osnu obradu. Dostupan je kao dodatak za Mastercam Mill 3D, Mastercam Router 3D i Mastercam Mill-Turn. Njegov korisnički interfejs je intuitivan, a iskusni korisnici mogu maksimalno iskoristiti svoju veštinu multiaxis višeosne obrade istražujući ovih pet koncepata.

1. 3 + 2 obrada

3 + 2 obrada nije standardna višeosna tehnika; to je korak prema simultanoj 5-osnoj obradi. U 5-osnoj obradi, alat može sresti materijal pod određenim uglom u odnosu na X, Y i Z-osu i može ga prilagoditi u toku obrade. Sa 3 + 2 indeksiranom obradom, program za 3 ose se izvodi na 5-osnoj mašini tako što se alat može držati pod fiksnim uglom (indeksiranom pozicijom). Srećom, ova tehnika je podržana osnovnim Mastercam Mill modulom, pa svaki korisnik Mill-a može eksperimentisati sa indeksiranim višeosnim tehnikama.

photo: Camincam/Mastercam

2. Postavljanje komada, dizajn stezanja i simulacija mašine

Za većinu delova koji se obrađuju na 3-osnoj mašini, operater će započeti proces donošenja odluka tako što će prvo izaberati stezanje, a zatim i strategije putanje alata. Međutim, pri 5-osnoj simultanoj obradi, programeri mogu prioritetno tražiti apsolutno najbolje strategije putanje alata bez gubljenja vremena na izbor ili dizajniranje fiksnih uređaja. To je zato što 5-osna obrada omogućava obradu dela sa svih strana, osim jedne strane (strane koju drži fiksirani uređaj). Rezultat je optimiziran proces obrade koji se završava brže i daje bolje rezultujući kvalitet površina. Za optimizaciju putanja alata, korisnici mogu koristiti ugrađena rešenja za simulaciju obrade. Simulacija omogućava programerima da testiraju različite tehnike i procese bez grešaka na ciljnom komadu ili mašini.

photo: Camincam/Mastercam

3. Definisanje alata, držača i 5-osnih mašina

Preduslov za simultano, višeosno programiranje su kompletne informacije o svim pokretnim delovima. Kod 3-osne obrade, glavna briga u vezi držača alata je koliko alat stoji van njega. Međutim, kod 5-osne obrade, koriste se kraći alati i držači. Držač se može približiti stezaljci, rotirajućem stolu ili obratku tokom rada dok se naginje oko komada. Iz tog razloga držač alata mora biti precizno i tačno definisan. Ovako sprečavamo moguće bliske susrete ili čak sudare sa mašinom. Isto važi i za stezaljke; one moraju biti precizno definisane 3D modelima kako bi se očuvala bezbednost tokom obrade.

photo: Camincam/Mastercam

4. Poznavanje tri glavne kontrole putanja alata

Poslednja stvar koju programeri žele jeste da su potrošili vreme optimizirajući upravljački program da bi na kraju bili svedoci sudara na mašini. Mastercam Multiaxis dolazi sa tri kontrole putanja kretanja alata kako bi se eliminisao ovaj rizik.

  • Cut Pattern: U Multiaxis-u postoje mnoge dodatne obrade osim standardnih (npr. Contour i Pocket). Korisnici recimo, mogu koristiti način Spiral kako bi se alat kretao duž spiralne putanje oko lopatice impelera ili izlaznog otvora izduvnih gasova.
  • Tool Axis Control: Programeri mogu izabrati između više od 15 različitih strategija nagiba osi za svoje alate kako bi ostali unutar mašinskih granica, čime se štiti komad i alat od oštećenja.
  • Collision Control: Multiaxis pruža 5-osnu sigurnosnu zonu oko obrađenog dela u vidu bezbednog prostora i dolazi sa naprednom kontrolom prepoznavanja zarezivanja kako bi se izbegle neočekivane grešake pri obradi predmeta.

5. Najpopularnije obrade u Multiaxis modulu

  • Unified 5-axis: Novitet u Mastercam 2022 i rezultat povratnih informacija od korisnika sa Unified obradom. Korisnici treba samo jednom da izaberu geometrije 3D modela pre nego što mogu da eksperimentišu sa različitim putanjima.
  • Deburr 5-axis: Oštre ivice su česte na završenim komadima. Obaranje ivica je izazovan manualni zadatak, a održavanje konzistencije je tu gotovo nemoguće. Deburr obrada automatizuje ovaj proces.
  • Curve 5-axis: Ova obrada je jedna od najstarijih i najpopularnijih u Mastercam-u. Oblik putanja alata prati trajektoriju (liniju, splajn, krug ili ivicu površi) koja može biti žičana, u vidu 3D komada ili površinska.
  • Swarf 5-axis: Ponekad nazvana „Flank-milling“, Swarf obrada koristi bok alata za sečenje zida. Veoma je popularna zbog jednostavnog podešavanja.

photo: Camincam/Mastercam

Iskoristite maksimum iz 5-osne obrade

Majstorstvo 5-osne obrade zahteva vreme. Kada korisnici nauče interfejs, tok kreiranja putanja alata i sekvencu upravljanja, otključavaju pravu snagu Multiaxis višeosne obrade. Pristupanje 5-osnim putanjama alata nikada nije bilo lakše nego kroz unificirani multiaxis korisnički interfejs u Mastercam-u. Da biste saznali koliki potencijal multiaxis višeosne obrade možete iskoristiti, kontaktirajte svog lokalnog Mastercam dilera.

Više informacija možete pronaći na stranici: www.mastercam.rs


Kontakt: Camincam d.o.o., Pohorska cesta 31, 2380 Slovenj Gradec, Tel: +386 288 29 214, mail: info@mastercam.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)