Detektor curenja vode sa alarmom
Detektor odlikuje fleksibilno postavljanje u zavisnosti od kvaliteta vode i dostupnog ožičenja. Radna otpornost varira od 0 do 50kΩ, tako da se najbolja vrednost bira u zavisnosti od pretpostavljene količine curenja i stepena potopljenosti. Napajanje senzora je 24 VAC, pa je rad stabilan jer ne dolazi do oštećenja usled korozije prouzrokovane električnom energijom. Moguć je nadzor sa udaljene lokacije.
www.ia.omron.com

Marija Dakić