Nova linija specijalizovanih invertora namenjenih aplikacijama namotavanja/odmotavanja je rođena!
Invertorima FR-A800 serije koji su i do sada imali visoke performanse i funkcionalnost dodate su optimizovane funkcije. FR-A800-R2R invertor sada poseduje niz prilagođenih funkcija kao što je recimo proračun prečnika namotaja, koji obezbeđuje stabilnu kontrolu namotavanja/odmotavanja.
inea-meh20.indd
Tipični problemi koji se rešavaju upotrebom A800-R2R invertora
Pri rukovanju materijalom, zadovoljavajući oblik namotaja se postiže kontrolom zategnutosti materijala. Ako ova kontrola nije izvedena na odgovarajući način, mogu se pojaviti sledeći problemi:
 • neregularan oblik – kada je zategnutost prevelika, mreža će biti istegnuta u pravcu mašine, a pritisnuta sa suprotne strane, usled čega se pojavljuju nabori.
  a800-2
 • hrizantema – centar je sabijen usled prestisnutog namotavanja
  a800-3
 • nazubljena rolna – centar je nazubljen nakon namotavanja
  a800-4
 • namotaj bočno formira luk – slojevi materijala ne naležu pravilno, već klize bočno
Filozofije kontrole zategutosti
Kontrola brzine korišćenjem detektora zategnutosti:
a800-5
 • Jednostavna konfiguracija sistema za kontrolu brzine
 • Tačnost vrednosti zategnutosti je bolja nego kod sistema sa igračem
 • Stabilnost zategnutosti je niska
 • Upravljivost zavisi od karakteristike materijala kojim se rukuje

Kontrola brzine korišćenjem igrača:

a800-6

 • Stabilnost zategnutosti je visoka , čak i pri ubrzavanju/usporavanju
 • Sinhronizacija se lako izvodi i kada je traka veoma duga
 • Igrač apsorbuje cimanje materijala
 • Tačnost vrednosti zategnutosti zavisi od pritiska vazduha i mehanizma mašine
Kontrola momenta korišćenjem detektora zategnutosti:
a800-7
 • Tačnost vrednosti zategnutosti je veoma visoka
 • Pri konstantnim brzinama rad je izuzetno stabilan
 • Potrebna je kontrolisana korekcija pri usporavanju/ubrzavanju
 • Kada je traka duga, brzina odziva je mala
Kontrola momenta bez detektora zategnutosti:
a800-8
 • Kontrola brzine postiže se jednostavnom konfiguracijom
 • Stabilan moment se obezbeđuje bez obzira na smetnje
 • Potrebna kontrolisana korekcija prilikom ubrzavanja/usporavanja
 • Apsolutna preciznost zategnutosti je mala
Roll2roll model sa optimizovanim funkcijama za namotavanje/odmotavanje
inea-meh20.indd
Mnoštvo roll2roll funkcija kao podrška za različite sisteme.
Proračun prečnika namotaja
Trenutni prečnik namotaja računa se iz stvarne brzine linije ili motora.
Izbor funkcije proračuna prečnika namotaja
Metod proračuna prečnika namotaja izabire se tako da se poboljšaju preformanse kontrole zategnutosti.
Metod kalkulacije brzinom linije
Prečnik namotaja se izračunava iz brzine linije i brzine motora
D=V/(¶xnxZ)
Metod kalkulacije debljinom
Debljina materijala se dodaje na trenutni prečnik namotaja
D=trenutni_prečnik±(2xdxNxZ)
Kontrola brzine igrača
PID kontrola se izvodi uz pomoć informacije o trenutnom položaju igrača. Stabilna kontrola se može postići u kombinaciji sa proračunom prečnika namotaja.
Kontrola brzina
Podešavanjem kontrole brzine poboljšava se brzina odziva.
Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje zategnutosti skraćuje vreme odziva.
inea-meh20.indd
Kontrola zategnosti bez senzora
Izlazni moment motora se kontroliše i na taj način se osigurava konstantna zategnutost uz proračun prečnika namotaja.
Funkcija kompenzacije mehaničkih gubitaka
Zategnutost materijala ostaje konstantna povećanjem momenta radi kompenzacije mehaničkih gubitaka različitog porekla, kao što su trenje igrača ilii osovina za namotavanje/odmotavanje.
Funkcija kompenzacije inercije
Pri ubrzavanju/usporavanju zategnutost ostaje konstantna podešavanjem varijabilne zategnutosti na odmotavajućoj i namotavajućoj strani.
Taper funkcija
Podešavanjem zategnutosti, moguće je izbeći nesavršenosti kao što su uvrnutost ili deformisanosti usled povećanja prečnika.
inea-meh20.indd
Aplikacija: Kontrola brzine povratnom spregom sa igrača
FR-A800-R2R može se koristiti u mašini za namotavanje žice. U pitanju je brzo namotavanje visoko inertnog materijala. Sekciju za istanjivanje žice kontrolišu dva invertora održavajući žicu konstantno nategnutom. Namotavanje kontroliše treći invertor koji održava zategnutost u skladu sa položajem ingrača. Dodatno, korišćenjem proračuna prečnika namotaja, ugaona brzina namotaja je konstantna.
inea-meh20.indd
1. – Invertor FR-A800-R2R (sa FR-A8AP – vektorska kontrola)
2. – Invertor FR-A800-R2R (sa FR-A8AP ili A8AZ- za brzinu linije)
3. – Motor sa enkoderom SF-PR-SC
4. – Igrač
5. – Detektor brzine
Relevantne funkcije
A, B, D – Kontrola brzine povratnom spregom sa igrača
D – Funkcija za proračun prečnika namotaja
D – Kontrola brzine kompezacijom
D – PI podešavanje zategnutosti


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 69 1722 724, http://www.inea.rs

Aleksandar Dakić
Follow me