Data centri, bolnice i procesna industrija, svi se oni oslanjaju na pouzdano besprekidno napajanje. Prekidi napajanja mogu imati pogubne posledice i treba ih izbegavati po svaku cenu. Sistemi napajanja u slučaju hitnog stanja i rešenja za napajanje poput ABB-ovog sistema MNS®-Up obezbeđuju maksimalnu pouzdanost.

MNS-Up

MNS-Up

Data centri su ključan deo infrastrukture u savremenom poslovanju. Tokovi podatka ne smeju da se prekidaju, a sigurno skladištenje i obrada podataka od izuzetne su važnosti. Fleksibilnost je bitan uslov za neometan rad jer data centri i napajanja moraju „rasti“ zajedno, korak po korak, u skladu s potrebama. Uz sve to, raspoloživi prostor često je ograničen, a smanjenje potrošnje električne energije predstavlja prioritet.

MNS-Up je poboljšana verzija vodećeg svetskog ABB-ovog modularnog niskonaponskog distributivnog sistema (MNS). Novi sistem za distribuciju električne energije objedinjuje ABB-ovo iskustva na području data centara, niskonaponskih sklopnih blokova i besprekidnih napajanja u kompaktnom sistemu visokih performansi koji postavlja nova merila za infrastrukturu napajanja.

MNS-Up omogućuje korisnicima da ostvare čak do 10 % ušteda prilikom izgradnje električne infrastrukture, zahteva 30 % manje prostora u poređenju s klasičnim instalacijama i može započeti s radom čak 15 % brže zahvaljujući kraćem vremenu potrebnom za instalaciju i pokretanje sistema.

Novo, prvo na svetu ABB-ovo rešenje razvijeno u Lenzburgu, Švajcarskoj, uključuje izvlačiva neprekidna napajanja koja su smeštena u ormanima za sklopne blokove. Te komponente su se dosada postavljale odvojeno, jedna po jedna, i zahtevale su kompleksno ožičenje. Za razliku od toga, osim za spajanje akumulatorske baterije,  MNS-Up ne zahteva nikakve dodatne spoljne kablove ili priključke.

Kompaktan dizajn novog rešenja savršeno odgovara potrebama data centara koji moraju brzo da odgovore na potrebe koje nastaju zbog povećanja količine podataka. Takođe, omogućava paralelno spajanje dodatnih sistema koji će osigurati veće količine električne energije. Nikad dosad nije bilo tako lako nadograditi postojeću arhitekturu sistema napajanja, ne ugrožavajući pritom sigurnost, pouzdanost i vreme neprekidnog rada.

 3_ABB_SwissIconTour_Datacenter_Flyer_E-1

Fleksibilna konfiguracija u malom pakovanju

ABB je vodeći svetski isporučilac niskonaponskih sistema za napajanje i distribuciju. Moduli prilagodljivog sistema MNS-Up omogućiće korisnicima da preuzmu kontrolu nad ulaganjima.

Modularnost sistema MNS-Up omogućuje proširenja u povećanju od po 100 kilovata (kW), što znači da korisnici plaćaju samo za rast koji im je stvarno potreban. Svaki orman projektovan je za do pet modula od 100 kW. Proširenja mogu da se planiraju i sprovode korak po korak, što znači da korisnici sistema mogu u svakom trenutku da upravljaju svojim potrebama  za električnom energijom i planiraju proširenja infrastrukture u skladu s rastom kompanije.

Nova merila za pouzdanost

Posle četiri decenije tehnološkog razvoja i ugradnje u više od 1,5 miliona razvodnih ormana, MNS je u industriji prepoznat kao merilo sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta rada. Svaki modul besprekidnog napajanja (UPS) uključuje kompletan hardver i softver potreban za samostalni rad. Zahvaljujući tome, sistem omogućava vreme neprekinutog rada kakvom nema premca. Kvar na nekom modulu ne utiče na rad i funkcionalnost drugih modula. Takođe, svaki neispravni modul može se na siguran način zameniti za vreme rada sistema. To skraćuje vreme potrebno za održavanje i povećava vreme neprekidnog rada sistema MNS-Up.

3_ABB_SwissIconTour_Datacenter_Flyer_E-2

MNS-Up takođe uključuje novi kompaktni  prekidač Emax2 – to je prvi niskonaponski prekidač na svetu koji ima funkciju upravljanja potrošnjom energije i kompatibilan je s IoTSP-om (Internet stvari, usluga i ljudi).

Korisnici su u centru pažnje ABB-a

ABB je već uverio različite kompanije u prednosti sistema MNS-Up. Beta-verzije sistema instalirane su na lokacijama nekoliko poznatih švajcarskih korisnika kao što su Green Datacenter AG, grupacija Richemont International SA koja deluje u sektoru luksuzne robe i Univerzitetska bolnica u Bazelu. U data centru kompanije Green Datacenter u Lupfigu, Švajcarska, instaliran je sistem MNS-Up snage 5,2 MW, koji je toj kompaniji omogućio da smanji veličinu prostora potrebnog za električnu infrastrukturu za oko 25 %. To ostavlja više prostora za IT infrastrukturu i otvara mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda.


Više informacija: ABB Srbija, Beograd, Bulevar Peka Dapcevica 13, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3094 300, Telefax: +381 11 3094 34, http://www.abb.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me