U nastojanju da pomogne u ispunjavanju rastuće potražnje za energijom širom sveta, uz minimalni negativni uticaj na životnu sredinu, kompanija ABB stvara dodatne vrednosti za svoje kupce svojim fleksibilnim i inovativnim tehnologijama za solarnu energiju. Integracija obnovljivih izvora energije je postala sve važniji element svetske energetske revolucije i ABB Next Level strategije. ABB je omogućio trgovinskom lancu „Ikea“ da ispuni zadate ciljeve u domenu energetske efikasnosti.

ABB je snabdeo trgovinski lanac „Ikea“ sa 20 inovativnih solarnih invertora TRIO-50 za napajnje krovnog solarnog sistema u svojoj vodećoj robnoj kući u Singapuru. Očekuje se da će sistem generisati 1.3 miliona kWh godišnje, što je dovoljno obnovljive energije za napajanje više od 280 domaćinstava. Instalacija solarnih panela započeta je na robnoj kući „Ikea“ u martu 2017. godine, a elektrana je puštena u rad u decembru 2017. godine. Njenom izgradnjom i upotrebom „Ikea“ očekuje smanjenje troškova potrošnje električne energije za 2,4 milion dolara u narednih deset godina.

Nekoliko meseci pre projekta u Singapuru, realizovan je i projekat na robnoj kući „Ikea“ u Beogradu koja se prostire na površini od 35.000 m2. Naime, u saradnji sa projektantima i izvođačima, ABB je realizovao isporuku kompletne elektro opreme za snabdevanje objekta „Ikea“ električnom energijom, koja je, pored solarnih invertora, obuhvatala opremu za transformatorsku stanicu 10/0,4 kW, distributivne ormane u samom objektu i šinski razvod. U okviru opreme za transformatorsku stanicu isporučeni su suvi energetski transformatori, za distributivni deo trafostanice i za solarnu elektranu instaliranu na krovu robne kuće, zatim vazduhom izolovano srednjenaponsko postrojenje UniSec, i sertifikovani elektrorazvodni ormani tipa Pro E Power predviđeni za struje do 6300 A.

Raspored solarnih panela i konfiguracija krova robne kuće „Ikea“ u Beogradu opredelila je projektante i investitora za odabir ABB invertora modela TRIO-50, nazivne snage 50kW. Na navedenoj solarnoj elektrani instalirano je ukupno 6 invertorskih jedinica, predviđenih za spoljnju montažu sa zaštitom IP65, koje sadrže svu zaštitnu i prekidačku opremu i na DC i na AC strani, čije su priključne kutije odvojive kako bi se omogućila jednostavnija bilo horizontalna ili vertikalna instalacija, a samo kućište za spoljnu upotrebu omogućava korišćenje u svim vremenskim uslovima. Navedeni invertori su upravo takve konstrukcije da se ne zahteva njihovo otvaranje prilikom instalacije i povezivanja. Samo povezivanje se vrši sa već šemiranom priključnom kutijom na koju se priključuju svi predviđeni stringovi. Integrisane zaštite uključuju i AC i DC rastavne sklopke, u saglasnosti sa međunarodnim standardima, sa različitim opcijama konfigurisanja. Svi električni spojevi (priključci i konektori) imaju mogućnost zaključavanja. ABB invertor model TRIO-50 ima visok stepen efikasnosti (98,3 %) i to u širokom opsegu snaga. Njega karakterišu još i veliki raspon ulaznog napona, topologija koja ne sadrži transformator, kao i izuzetno brzi i precizni MPPT algoritmi za praćenje i unapređenje procesa proizvodnje električne energije u realnom vremenu. Ravne krive efikasnosti osiguravaju visoku efikasnost na svim izlaznim nivoima, obezbeđujući tako konstantne i stabilne performanse na svim nivoima ulaznog napona i izlazne energije, a postoji i mogućnost priključenja eksternih senzora za nadziranje uslova rada.

ABB rešenja vezana za solarne sisteme omogućavaju korporativnim kupcima, poput kompanije „Ikea“, da ostvare finansijsku i operativnu uštedu uz smanjenu emisiju štetnih gasova. Prema „GTM Research“-u, troškovi instalacije komercijalnih krovnih solarnih elektrana u poslednjih pet godina su se smanjili za gotovo 30 %, u najvećoj meri zahvaljujući smanjenju troškova solarnih panela. Upravo se po ugledu na kompaniju „Ikea“, a zahvaljujući brzoj ekonomskoj održivosti solarne energije, ostatak korporativnog sveta u nadolazećim godinama sve više interesuje i priprema za izgradnju krovnih solarnih postrojenja.

Dizajniran da kombinuje vrhunske parametre i cenovnu konkurentnost centralnom invertoru sa prenosivošću i fleksibilnošću ugradnje „string“ invertora, TRIO-50 će i u budućnosti svoju primenu ostvarivati na drugim krovovima trgovinskog lanca „Ikea“.

Četiri decenije iskustva koje ABB ima u razvoju i implementaciji invertora, čija se ponuda solarne elektrane kreće od malih monofaznih invertora, preko trofaznih string centralnih invertora, čini ga svetskim liderom u oblasti solarnih sistema koji proizvode energiju bez štetnih emisija, doprinose ublažavanju klimatskih promena i smanjuju zavisnost od ograničenih konvencionalnih izvora energije.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je inovativni tehnološki lider u oblasti elektroenergetske opreme, robotike i elektromotornih pogona, industrijske automatizacije i elektroenergetskih mreža koji stoji na usluzi korisnicima iz energetskog sektora, industrije, oblasti infrastrukture i transporta širom sveta. Uz nasleđe od preko 130 godina inovacija, ABB danas ispisuje budućnost industrijske digitalizacije i predvodi energetsku i četvrtu industrijsku revoluciju. Kao glavni partner Formule E, potpuno električne klase FIA moto sporta, ABB pomera granice u cilju podsticanja održive budućnosti e-mobilnosti. ABB posluje u više od 100 zemalja i zapošljava oko 136.000 ljudi. www.abb.com

Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Brograd
Milan Jevremović
Tel: 011/3094-322
www.abb.com

Aleksandar Dakić
Follow me