Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je Modicon M580 industrijski kontroler za bezbednost i procese koji podržava internet stvari (IoT) i koji uvodi nove nivoe operativne profitabilnosti, bezbedno. Modicon M580 bezbednosni kontroler kombinuje performanse, sajber-sigurnost i mogućnosti umrežavanja nagrađivanog kontrolera Modicon M580 programabilnog kontrolera za automatizaciju zasnovanog na eternetu (M580 ePAC), sa funkcijama bezbednosnog programabilnog logičkog kontrolera. Kada se ispravno primeni, to je jedini kombinovani kontrolni i bezbednosni PAC (Programmable Automation Controller) na tržištu koji pruža 100 odsto povraćaja investicije u roku od tri meseca od primene.

Menjamo industriju pomoću platforme EcoStruxure
Kao deo kompanijske platforme EcoStruxure™ Plant IIoT, kontroler koristi iste softverske alatke, metode ožičenja i X80 I/O strukturu kao i M580 ePAC u cilju smanjenja zaliha rezervnih delova i troškova održavanja. Kontroler takođe pruža zaposlenima bolji pristup i vidljivost operativnim podacima i dijagnostici putem jedinstvene i sigurne Ethernet komunikacione osnove. Pored toga, kompatibilnost sa mobilnim uređajima čini bezbednost i operativne podatke dostupnim bilo kad, bilo gde, uključujući performanse sistema koje se nadgledaju centralno kako bi se podstakla stalna poboljšanja. U kombinaciji sa konfiguracijom koja može da se menja u hodu, mogućnostima za evidentiranje događaja i jednu od najvećih memorija za programiranje u industriji, M580 ePAC omogućava zaposlenima da poslovanje podignu do prvoklasnih performansi.

  • Pruža do 100 odsto merljiv povraćaj investicije u roku od tri meseca
  • Bolji pristup operativnim podacima poboljšava vreme dostupnosti sistema, prihode i energetske troškove u poređenju sa zastarelim bezbednosnim sistemima
  • Kontroliše rizike po sigurnost, bezbednost, efikasnost, pouzdanost i profitabilnost industrijskih operacija u realnom vremenu

EcoStruxure je arhitektura i platforma kompanije Schneider Electric koja je interoperabilna i koja podržava IoT i pruža poboljšanu bezbednost, pouzdanost, efikasnost, mogućnost povezivanja i održivost.

Povećanje operativne profitabilnosti, bezbedno
Kako proizvođači traže da izmere i kontrolišu svoje poslovne rizike u realnom vremenu, naročito rizike po bezbednost, sigurnost, efikasnost, pouzdanost i profitabilnost operacija, oni moraju da imaju pristup u realnom vremenu informacijama o ključnim operativnim promenljivima, kao i drugim podacima potrebnim za donošenje boljih poslovnih odluka u realnom vremenu.

Na primer, M580 bezbednosni kontroler pruža potpunu transparentnost i protok podataka u realnom vremenu širom kontrolne arhitekture, što klijentima omogućava da bolje balansiraju potrošnju energije i performanse sredstava. Ta sinergija dokazano smanjuje energetske troškove čak do 30%, istovremeno ranije osiguravajući pun, merljiv povraćaj investicije. Prema fondaciji Water Research Foundation, postrojenje za prečišćavanje vode koje snabdeva potrošače sa oko 800 miliona litara vode dnevno moglo bi da konzumira 400 kWh na svakih 1 milion litara. Sa cenom od oko 0,05 dolara po kWh, tipični operativni trošak bio bi oko 6 miliona dolara godišnje. Ako bi to postrojenje za vodu radilo na platformi sa M580 bezbednosnim kontrolerom, potencijalne uštede bile bi oko 1,8 miliona dolara godišnje ili više.

Aleksandar Dakić
Follow me