Hioki je objavio trajnu implementaciju akademskog popusta za sve obrazovne institucije širom sveta od 1 aprila 2018. Još od jula 2016. Hioki je imao specijalne akademske cene za izabrane proizvode. Usled velike popularnosti, kompanija i njeni internacionalni predstavnici će primenjivati popust za sve kvalifikovane korisnike kako bi pripomogli u njihovim naporima prilikom istraživanja i razvoja. Kroz sistem akademskog popusta, Hioki pomaže društvu podržavajući tehnološki napredak u oblasti obrazovanja i istraživanja.

Kvalifikovani korisnici:

 • Obrazovne institucije (npr. univerziteti, više, srednje i osnovne škole… )
 • Razvojni centri i instituti
 • Profesori, predavači i studenti
 • Akademski instraživači

Dostupni proizvodi:

 • 200 proizvoda među kojima
 • LCR metar IM3536
 • Rekorderi
 • Data logeri
 • Merači snage za testiranje opreme
 • Merači snage sa obujmicom
 • Analizator kvaliteta snage
 • Strujne sonde
 • Analizatori impedanse
 • LCR metri
 • DC voltmetri
 • Merači otpornosti
 • Testeri baterija
 • Seuper megaoometri
 • Digitalni multimeri

LCR METAR IM3536
LCR metar opšte namenesa mernom frekvencijom od DC, 4Hz do 8MHz

image description
 • DC, 4Hz do 8MHz merna frekvencija
 • Izuzetno brzo merenje 1ms (najkraće vreme)
 • Visoko precizno merenje od ±0.05% rdg. (reprezentativna vrednost)
 • Garantovan opseg tačnosti od 1 mΩ, merenje malih impedansi sa neuporedivom ponovljivošću
 • DC bias funkcija: merenje pod uslovima koji simuliraju aktuelnu primenu ili u skladu sa industrijskim standardima
 • Izuzetne specifikacije i performanse za širok spektar aplikacija, od istraživanja i razvoja do proizvodnih linija


ANALIZATOR SNAGE PW6001
Merenje snage pri visokim frekvencijama, uređaj sa niskim faktorom snage i nizak faktor snage sa analizom oblika talasa čije se sposobnosti mogu uporediti sa osciloskopom.

image description
 • Osnovna tačnost ±0.02% pri merenju snage
 • Visoka otpornost i stabilnost na uticaj smetnji (80 dB/100 kHz CMRR, ±0.01%/°C)
 • Tačno merenje čak i kada je opterećenje sa velikom fluktuacijom; TrueHD 18-bitna rezolucija
 • 10 ms osvežavanje podataka uz zadržavanje maksimalne tačnosti (koristi secijalno dizajnirana IC kola kojima se vrše nezavisna merenja, a proračun se vrši simultano.)
 • DC tačnost ±0.07%, što je ključ stabilnog, efikasnog merenja
 • Širok frekventni opseg mernog signala DC, tj 0.1 Hz do 2 MHz
 • Prava frekventna analiza sa brzim odabiranjem 5MS/s (18 bita)
 • Sinhronizacija 2 jedinice za do 12 kanala u realnom vremenu
 • Harmonijska analiza do 100 reda uz 1,5Mhz opseg

MEMORY HiCORDER MR6000

 • Izuzetno brzo 200 MS/s izolovano testiranje (uz High Speed analognu jedinicu U8976Ax8)
 • Simultano merenje do 32 analogna kanala (uz 4 kanalnu analognu jedinicu U8975x8)
 • Snimanje podataka u realnom vremenu sva 32 kanala pri 1 MS/s (sa SSD jedinicom U8332)
 • Memory Concierge: laka pretraga oblika talasa uz specijalnim funkcijama pretrage
 • Brže vreme snimanja (1/10 vremena dosadašnjih modela)
 • Proračun difitalnih filtera u realnom vremenu

AC/DC SENZOR STRUJE CT6904
U isto vreme uz ovaj najnapredniji senzor na svetu izuzetne tačnosti izvršite testiranja jakih struja do 500A u širokom opsegu i do 4MHz.

image description
 • 500 A (rms) struja koja se može meriti
 • DC do 4 MHz (±3 dB) širok opseg frekvencija
 • ±10 ppm izuzetna linearnost
 • 120 dB (100 kHz) sa velikim Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)
 • ±0.077% tačnost merenja snage uz Hioki PW6001 analizator snage

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.com ,  www.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me