8 ulaznih kanala koji pružaju fleksibilnost i tačnost svetske klase

HIOKI sa ponosom najavljuje svoj potpuno novi „Analizator snage PW8001 i AC/DC senzore struje CT6872 i CT6873“. Planirano je da će isporuke oba početi krajem 2021.

Analizator snage PW8001 je novi vodeći model koji objedinjuje Hiokijevu kompletnu tehnološku ekspertizu u pogledu visoko napredne analize i višefrekventne tačnosti kako bi odgovorio na savremene zahteve za visokom preciznošću, širokim propusnim opsegom frekvencije i visoko stabilnim merenjima. Njegova digitalna platforma nove generacije omogućava brzu analizu snage do čak osam kanala. Pored toga, njegov novi interfejs strujnih senzora koristi Hioki tehnologiju korekcije faza, koja Hioki strujne senzore kruniše neprevaziđenom preciznošću na tržištu, velikom pouzdanošću i lakoćom upotrebe kroz automatizaciju podešavanja koja bi se inače vršila ručno.

CT6872 (50A struja) i CT6873 (200A struja) su strujni senzori prolaznog tipa sa dramatično poboljšanom frekvencijskom širinom i performansama otpornim na smetnje zasnovani na na tržištu vodećim HIOKI strujnim senzorima. Idealan je za procenu kompaktnih, visoko efikasnih izvora napajanja koji su sve češći u područjima industrijske opreme, data centara i električnih vozila. Njihove performanse su posebno izražene u proceni napajanja velikih brzina opremljenih poluprovodnicima nove generacije načinjenih od SiC i GaN.

Razvoj tehnologije
Kako bi se sprečilo globalno zagrevanje i osiguralo da sledeća generacija može procvetati u dragocenom prirodnom okruženju Zemlje, širom sveta ulažu se napori da se ostvari društvo bez emisije uglenika. Jedan od ovih napora je elektrifikacija automobila. Istraživanja i razvoj u elektrifikaciji i poboljšanju performansi ubrzavaju se na globalnom nivou. Efikasnost i minijaturizacija motora i izvora napajanja koji su ključni u ovom istraživanju, povećavaju zahteve za sofisticiranim merenjem materijala, delova i električnog upravljanja. Merni instrumenti sada zahtevaju preciznija i stabilnija merenja od jednosmernih (frekvencija 0 Hz) do visokofrekventnih struja, merenja jakih struja i niskih faktora snage. U isto vreme, uređaji koji se podvrgavaju merenju su sve složeniji i zahtevaju upotrebu više kanala.

U međuvremenu, kada posmatramo proizvodnju energije, razvoj vezan za obnovljive izvore energije, poput energije vetra i sunca, se takođe ubrzava širom sveta. Da bi se ova obnovljiva energija isplatila, veća energetska efikasnost i niži troškovi proizvodnje postaju važni. Zbog toga je u fokusu razvoj odgovarajuće opreme koja će raditi sa većim naponima, uz niže troškove i veću produktivnost. U ovom okruženju, merni instrumenti su potrebni za merenje visokog napona uz očuvanje niskih troškova. Zato je HIOKI i razvio analizator snage PW8001 i strujne senzore CT6872 i CT6873 kako bi zadovoljili rastuće zahteve za merenjima u ovim sredinama.

Karakteristike PW8001
1. Analizator snage sa dvoslojnim modulima: tačnost svetske klase, merenje snage u širokom opsegu i merenje visokog napona : Da bi se postigla tačnost svetske klase, tačnosti DC napajanja, napajanja iz zidne utičnice sa frekvencijom 50/60 Hz i tačnost viših frekvencija moraju biti velike. PW8001 postiže osnovnu tačnost snage od ±0,03% za komercijalne (50/60 Hz), a tačnost snage DC (0 Hz) od ±0,05% što je veća tačnost od svih standardnih analizatora snage u prodaji. Propusni opseg od 5 MHz važniji je za SiC i GaN poluprovodnike sledeće generacije. Moguće je i zabrati jedan od dva ulazna modula sa različitom preciznošću merenja i specifikacijama propusnog opsega frekvencije merenja. Do 8 ulaznih modula po izboru korisnika (U7005 ili U7001) može se slobodno kombinovati u jedan PW8001. Vrhunski modul U7005 (sa gore navedenim specifikacijama tačnosti) i pristupačniji modul U7001 (osnovna tačnost snage ±0,07% i tačnost jednosmerne struje ±0,07% za komercijalne frekvencije) omogućavaju optimalni merni sistem koji najbolje odgovara potrebama korisnika situacija. Iako se U7001 prodaje kao „pristupačan model“, njegova tačnost je skoro ekvivalentna onoj vodećeg prethodnika. Osim toga, novi „pristupačni model“ (U7001) omogućava visokonaponsko merenje jednosmerne snage. Ocenjen na „DC 1500 V Kategorija II“ (CAT II), može bezbedno i precizno proceniti opremu sa DC naponom od 1500 V.

2. Velika fleksibilnost uz 8 revolucionarnih kanala i širokim nizom funkcija : Pružajući 8 kanala, jedan analizator snage može meriti efi-kasnost energije 2 nezavisna trofazna pretvarača, upoređujući snagu pojedinačne jednosmerne linije svakog pretvarača i 3 AC linije. Tu je i funkcija koja može analizirati četiri motora sa samo jednim PW8001 istovremenim merenjem četiri seta obrtnog momenta i brzine obrtanja. Ovo je veoma korisno za procenu složenih sistema, kao što su oni sa motorima na točkovima ili električni sistemi pogona na sva četiri točka u električnim vozilima u kojima pojedinačne točkove kontroliše nekoliko motora. Dodatno je omogućeno merenje do 16 kanala povezivanjem dva PW8001 optičkim kablovima.

3. Lako postizanje visoke preciznost uz novi interfejs ka strujnim senzorima : Merenja snage visoke frekvencije poznata su po slaboj tačnosti zbog veće naizmenične frekvencije električne energije koja dovodi do pada tačnosti strujnog senzora. Međutim, Hiokijeva funkcija faznog pomaka koristi Hiokijeve fino podešene strujne senzore za prevazilaženje ovog fenomena. Ovo je moguće samo zato što Hioki interno proizvodi i analizatore snage i senzore.

4. Pojednostavite razvoj vozila prenoseći merne podatke kao CAN/CAN-FD signal za upravljanje automobilom : U sistemima za razvoj vozila koriste se komunikacioni protokol u vozilu CAN ili CANFD za objedinjavanje podataka. Do sada su se signali CAN/CAN-FD i analogni izlazni signali analizatora snage prikupljali istovremeno, a kasnije su svi podaci integrirani u data loger. Međutim, analogni izlazni signali imaju probleme kao što je degradacija ponovljivosti za vreme integracije i ograničen broj izlaza. Da bi rešio ove probleme, PW8001 nudi opcionu funkciju koja podatke o izmerenoj snazi emituje kao CAN signal. Ovo omogućava integrisanje više kanala bez degradacije tačnosti merenja snage pri istovremenoj proceni različitih osobina vozila.

Karakteristike senzora CT6872 i CT6873
 Evaluacija snage poluprovodnika sledeće generacije : Poluprovodnički pretvarači snage sledeće generacije, kao što su SiC i GaN, često pretvaraju snagu u izuzetno visoke frekvencije, previsoke za precizno merenje senzorima koji nisu kompanije Hioki. Hioki senzori struje CT6872 i CT6873 mogu da izmere ove frekvencije vrlo precizno u frekvencijskim opsezima do 10 MHz i 5 MHz, respektivno, što je deset puta viša maksimalna vrednost od vrednosti svih dosadašnjih senzora ove namene.


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gagarina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com

 

 

Aleksandar Dakić
Follow me