Pojedine stvari izgledaju nevažno, ali u celokupnom kontekstu imaju elementaran značaj. Na primer, konstrukcije pričvršćenja su gotovo nezamislive bez fiksirajućih bočnih potiskivača – zbog čega je kompanija Elesa+Ganter razvila seriju GN 415. Oni su kompaktniji od dosadašnjih varijanti i mogu se lakše prilagođavati.

Bočni potiskivači spadaju u elemente koji su prosto neophodni za konstrukcije pričvršćenja, zbog čega su dostupni u različitim varijantama. Pa ipak, postoje primene koje zahtevaju posebno kompaktnu izvedbu i koje pri tome treba da budu jednostavno prilagodljive različitim primenama. Nova porodica normiranih delova
GN 415 kompanije Elesa+Ganter je upravo namenjena za te potrebe.

GN 415 postoji u širinama između 22 i 39 milimetara sa po dve veličine pritiska opruge. Važna su dva raspoloživa oblika klizača, klinasti i cilindrično zaobljeni potiskivač fiksiraju komponente ne smo sa strane, već vrše i dodatni efekat povlačenja nadole. Radi savršenog prilagođavanja geometriji komponente, svi potiskivači se mogu okretati oko svoje uzdužne ose u koracima od 90 stepeni – a za to je potrebno samo otpuštanje centralnog zavrtnja klizača. Postoji plastična verzija potiskivača od polioksimetilena i verzija od nerđajućeg čelika sa glatkom površinom naleganja ili naboranom površinom naleganja koja ima poboljšano prianjanje. Poslednji se proizvode postupkom izlivanja metala, zbog čega postoje samo minimalne tolerancije za dimenzije.

Fokus kompanije Elesa+Ganter je na jednostavnom i univerzalnom rukovanju, što se ogleda i u vrsti pričvršćivanja dva crna obložena kućišta od cinka izlivenog pod pritiskom. Uz dva normalna otvora postoje uzdužni otvori koji omogućuju pomeranje kućišta za velikih 4,5 do 13,5 milimetara.


Za više informacija napišite e-mail kompaniji Elesa+Ganter, Aleksandar Popovic (M: a.popovic@elesa-ganter.at) ili pozovite telefonom (T: +381 63 650 397)

Aleksandar Dakić
Follow me