U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu nastava na osnovnim strukovnim studijama se odvija na sedam akreditovanih  studijskih programa. Jedan od tih  studijskih programa koji upisuje studente na prvu godinu osnovnih studija je Automatika i sistemi upravljanja vozilima.

Na ovom studijskom programu studenti dobijaju multidisciplinarna znanja iz oblasti automatike, elektronike, mašinstva i računara, što im omogućava da stečena znanja i veštine upotrebe u budućnosti za poslove vodjenja i razvoja procesnih sistema različitih grana industrije sa posebnim akcentom na automobilsku. Celokupan nastavni proces podržan je laboratorijskim vežbama sa najsavremenijom  opremom i vozilima.

Studenti zainteresovani za oblast sistema upravljanja i automatizacije imaju mogućnost izbora predmeta :

 • Automatsko upravljanje,
 • Elementi automatskih sistema
 • Upravljanje u realnom vremenu,
 • Robotika i automatizacija,
 • Mikroračunari
 • Mikroprocesorski softver
 • Digitalnih sistema upravljanja.

Izborni predmeti iz oblasti sistema upravljanja vozilima su :

 • Uvod u dijagnostiku vozila,
 • Električne mašine na vozilima,
 • Motori i motorna vozila,
 • Održavanje motora i motornih vozila,
 • Senzori i aktuatori,
 • Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima,
 • Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima,
 • Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima.

Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel  motora
U specijalizovanim laboratorijama studenti stiču praktična znanja radeći na sofisticiranim softverskim alatima. Obučavaju se za programiranje Programabilnih logičkih kontrolera i njihovu sveobuhvatnu primenu u tehnici. Veliki akcenat je posvećen individualnim radovima studenata pod mentorstvom iskusnih profesora, a u oblasti Robotike studenti stiču praktična znanja i preko Kreativne radionice EURobot.
U laboratorijama za vozila, studenti se osposobljavaju da izvode komunikaciona i osciloskopska merenja na savremenim vozilima uz potpuno teorijsko i praktično razumevanje svih mehaničkih i elektronskih sistema.

Laboratorije su u potpunosti opremljene modernim dijagnostičkim uredjajima, alatima i testerima, kao na primer :

 • dijagnostički uredjaji BOSCH KTS 670 i BOSCH KTS 570,
 • merna stanica BOSCH FSA 750,
 • analizator izduvnih gasova BOSCH BEA 350,
 • klima stanica Arizone 5001 ;

Mehatronika se u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva izučava na specijalističkim studijama kao nastavak na studijski program osnovnih strukovnih studija Automatike i sistema upravljanja vozilima.

Edukacija iz oblasti automatskog upravljanja obavlja se kroz predmete :

 • Primena digitalnih signal procesora,
 • Digitalni sistemi upravljanja,
 • Merni informacioni sistemi,
 • Robotika,
 • Upravljanje dinamičkim sistemima.

Studenti se osposobljavaju da rešavaju složenije tehničke probleme automatizacije, najviše kroz praktičnu primenu programabilnih logičkih kontrolera – PLC uređaja i projektovanje pomoću SCADA sistema  za monitoring, kontrolu i akviziciju podataka i signala.

Svi predmeti su koncipiran tako da budućim budućim specijalistima prikažu savremene tehnologije, stvori dobre osnove za samostalno usavršavanje i ukaže na pravce razvoja robotike i automatizacije, obzirom da svi upravljački sistemi teže sve većoj hardverskoj decentralizaciji uz istovremenu funkcionalnu povezanost u globalne mreže.

MEHATRONIKA
Predmeti na studijskom programu Mehatronika iz domena vozila su :

 • Direktno ubrizgavanje benzina,
 • Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora
 • Konstrukcija i dinamika vozila,
 • Hibridna i elektro vozila,
 • Automatski menjači.

Kroz pomenute predmete iz oblasti vozila razmatraju se tehnologije koje se bave problemom održivosti transporta, pošto neracionalna eksploatacija fosilnih goriva više nije moguća.

Iz tog razloga se izučava direktno ubrizgavanje benzina, kao perspektivna tehnologija, koja ostvaruje impozantne performanse, uz relativno nisku potrošnju goriva i povoljnu emisiju izduvnih gasova.
Obzirom da su dizel motori najzastupljeniji tip pogona u svetskom transportu, pre svega zbog velikih vrednosti efektivnog obrtnog momenta i povoljnih karakteristika emisije, osim emisije čestica čadji i azotnih oksida, praćenje savremenih sistema upravljanja radom dizel motora se nameće kao potreba eminentnim stručnjacima u automobilskoj industriji.

Ipak, najveća očekivanja svetske automobilske industrije su na polju hibridnog i elektro pogona iz razloga deficita fosilnih goriva u doglednoj budućnosti. Visoka škola elektrotehnike i računarstva je prepoznala značaj ove perspektivne tehnologije i omogućila svojim studentima laboratorijske vežbe koje se izvode na drugoj generaciji hibridnog vozila Toyota Prius.

Uslov za upis specijalističkih strukovnih studija jezu završene osnovne strukovne studije, odnosno ostvarenih 180 ESPB bodova.

Specijalističke strukovne studije Mehatronike traju godinu dana (60 ESPB bodova).

Rukovodilac studijskih programa: Vera V. Petrović
Asistent: Dejan Matijević


Više informacija: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd/Voždovac, Srbija, tel:  011/2471-099, web: www.viser.edu.rs/asuv

Aleksandar D.
Follow me