VLF ISPITIVANJE KABLOVA
VLF ispitivanje kablova je danas standardizovani i savremeni postupak za određivanje stanja kablova u srednjenaponskim mrežama. Starija metoda ispitivanja ostarelih ekstrudiranih kablova jednosmernom strujom u mnogim slučajevima je dovodila do oštećenja izolacije kablova, uzrokujući prerani, pa time i neželjeni gubitak kabla.

Više od 15 godina, b2 electronic GmbH razvija i proizvodi VLF visokonaponske sisteme za ispitivanje i dijagnostiku, za elektroenergetska preduzeća i prateću industriju širom sveta.

ZAŠTO VLF 0,1 Hz ISPITIVANJE KABLOVA
Ispitivanje VLF (0,1 Hz) kabla je metoda za ispitivanje kablova srednjeg i visokog napona (SN i VN) tokom instalacije, prihvatanja ili održavanja. Utvrđeno je da DC „dokaz“ ili hipot testiranje nisu efikasni u otkrivanju ozbiljnih kvarova na kablovima. Budući da je ovo glavni cilj bilo kog hipot testa i zbog negativnih nuspojava jednosmerne struje, VLF ispitivanje AC signalom talasnog oblika sada preporučuju skoro svi standardi ispitivanja kablova, uključujući IEC 60502, VDE 0276, CENELEC, HD620 S1 i IEEE 400.2 -2013

Zbog znatno niže radne frekvencije u poređenju sa AC hipot testiranjem, izvedenim na 50 ili 60 Hz, VLF hipot tester je mnogo manji od tipičnog AC hipot test seta, pa je stoga široko primenljiv za upotrebu na terenu. Za razliku od 50/60 Hz AC hipot setova za testiranje, VLF sistemi se mogu proizvesti kao mali i lagani, što ih čini široko primenljivim za terensku upotrebu.


HVA34
Kompaktan dizajn i neuporediv odnos visokonaponske izlazne snage i težine HVA ispitnih setova čini ih da su bez premca na tržištu. b2 elektronski visokonaponski generatori su vrlo poželjnim u svim klasama na svim nivoima napona. HVA34 je kompaktan i prenosiv VLF test set koji ispituje stanje srednjenaponskih kablova. Izvodi VLF i DC ispitivanje, kao i ispitivanje plašta pomoću specijalnog radnog režima lociranja oštećenja plašta.

Performanse: Izvrsne karakteristike s obzirom na veličinu i težinu u odnosu na izlazno opterećenje.

Radni ciklus: Vreme rada ovog kompleta za ispitivanje nije ograničeno termičkim karakteristikama – može raditi kontinuirano.

Sigurnost prva: Ispitni set ima dva nezavisna uređaja za uzemljenje (elektronsko i mehaničko pražnjenje) i integrisani 12 kV tranzijentni sistem zaštite (pri 50 Hz) za zaštitu i rukovaoca i uređaja.

Povezivost: Na lokaciji nije potreban spoljni računar. Svi rezultati se kasnije mogu preuzeti putem USB-a radi daljeg ispitivanja i jednostavnog izveštavanja pomoću softverskog alata.

Čvrsti VN konektori: Robusni VN konektori omogućavaju upotrebu različitih dužina HV ispitnih kablova, brzu izmenu zamenskog kabla ili jednostavniji način nadogradnje za povezivanje sistema dijagnostike.

Servisiranje i održavanje: Bez ulja i lučnih kontakata, suvi transformator čini da ovaj test uređaj radi gotovo bez održavanja.

Izlazni napon: mak. 34 kVpeak, 24 kVrms
Izlazno opterećenje: 0,5 mF @ 0,1 Hz @ 24 kVrms
Težina: 19,5 kg

HVA34-1 & HVA34TD-1
HVA34-1 i HVA34TD-1 su izuzetno kompaktni i prenosni VLF ispitni setovi koji određuju stanje srednjenaponskih kablova.

Uređaj HVA34TD-1 pruža integrisane Tan Delta dijagnostičke mogućnosti i sadrži TD korekciju struje curenja (zaštitni terminal), u poređenju sa uređajem HVA34-1, koji može biti proširen sa TD dijagnostičkom jedinicom.

Oba uređaja vrše VLF i DC ispitivanja, kao i ispitivanje plašta pomoću režima za lociranje oštećenja plašta.

Performanse: Izvanredne karakteristike s obzirom na veličinu i težinu u odnosu na izlazno opterećenje.

Radni ciklus: Vreme rada ovih uređaja nije ograničeno termičkim karakteristikama – mogu da rade kontinuirano.

Sigurnost prva: Ispitni setovi imaju dva nezavisna uređaja za uzemljenje (elektronsko i mehaničko pražnjenje) i integrisani 12 kV tranzijentni zaštitni sistem (pri 50 Hz) kako bi se zaštitili i rukovalac i uređaj.

Upotreba na terenu: Vodonepropusno i vrlo robusno kućište sa zaštitnom klasom IP67 (sa zatvorenim poklopcem) ne zahteva dodatna transportna rešenja.

Povezivost: Na lokaciji nije potreban spoljni računar. Svi rezultati se mogu kasnije preuzeti putem USB-a ili Bluetooth-a radi daljeg istraživanja i jednostavnog izveštavanja pomoću softverskog alata.

Servis i održavanje: Bez ulja i lučnih kontakata, suvi transformator čini ove ispitne setove gotovo bez održavanja.

MVT: Pored toga, HVA34TD-1 nudi nadgledani test izdržljivosti, kombinaciju ispitivanja izdržljivosti i Tan Delta dijagnoze u skladu sa uputstvom IEEE 400.2-2013.

Izlazni napon: mak. 34 kVpeak, 24 kVrms
Izlazno opterećenje: 1,5 mF @ 0,1 Hz @ 24 kVrms
Težina: 39 kg


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gagarina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com

Aleksandar Dakić
Follow me