Benedict je dodao mini DC prekidače i prekidače za isključivanje solarnih panela, kako bi isključio DC / AC rastavljače iz solarnih panela. Njihovi fotonaponski prekidači su opremljeni DC izolacijom koja ispunjava zahteve propisanog standarda za fotonaponski IEC 60364-7-712.

Sigurno upravljajte fotonaponskim sistemima

Mini prekidači DC za Benedict LSM seriju obezbeđuju pouzdano prebacivanje do 25A na 1500V u DC21B (DC-PV1) kategoriju. Dizajn prekidača i izbor materijala obezbeđuje pouzdan rad bez oksidacije i zagrevanja kontakata.

Prekidači su opremljeni sa 2 ili 4 izmenjiva pojedinačna kontakta. Sa paralelnim ili serijskim vezivanjem kontakata, njihova nosivost se može dodatno povećatiati. Brzina ručnog prebacivanja prekidača ne utiče na ponašanje kontaktora pri radu.

Photovoltaic prekidači i njihova svojstva

  • Pouzdano prebacivanje do 25A na 1500V u kategoriji DC21B (DC-PV1)
  • opruga u prekidaču omogućuje brzo prebacivanje i skraćuje prelazni interval
  • mala dimenzija prekidača za aplikacije sa ograničenim prostorom
  • kontaktni prekidači dodatno su zaštićeni od oksidacije,
  • različiti modeli za svaku aplikaciju.

Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs

Aleksandar Dakić
Follow me