Danas je pored standarnog napajanja u velikom broju slučajeva potrebno realizovati, pre svega zbog bezbednosti, paralelno napajanje za slučaj nezgode (emergency power supply). Najčešće se ono izvodi u javnim objektima, kao što su: tuneli, aerodromi, železničke stanice, sportski objekti, bolnice, šoping centri,…

tunel1

Posebna pažnja se mora pokloniti komponentama koje čine tu instalaciju. U slučaju požara, one moraju obezbediti pravilno funkcionisanje kola u toku unapred definisanog vremenskog intervala. Panik svetiljke, liftovi, ventilatori za izvlačenje dima i alarmi moraju da budu operativni bar 30 do 90 minuta kako bi ljudi mogli da napuste objekat, a službe spasavanja da rade svoj deo posla. Razvodne kutije koje se koriste u ovom slučaju moraju biti u skladu sa IEC 60670-22, što znači da su otporne na uticaje okoline – kao što su temperatura, korozija i mehanička oštećenja – i da pri tome zadržavaju svoje propisane električne osobine. Da bi se osigurao rad elektro opreme dodatnih 30 do 90 minuta, one moraju da budu otporne na temperature do 1000°C. Hensel je proširio svoju paletu razvodnih kutija i kutija za razvođenje komunikacinih mreža testiranih na diretan plamen načinjenih od duroplastike bez halogenih elemenata ili od nerđajućeg čelika.

Tunel kutija
Hensel je jedina kompanija koja ima proizvod, tunel razvodnu kutiju za povezivanje kablova do 50 mm2 sa E90 otpornošću na direktan plamen. Ona kutija je dizajnirana za povezivanje kablova od 16 do 50mm². Najčešća primena ovih kutija je tamo gde je potrebno potpuno zaštiti jako dugačke kablove, kao što je to slučaj u tunelima. Za kablove do 35mm², ova se kutija može koristiti i kao razvodna kutija. Terminali za povezivanje unutar kutije su izrađeni od keramike u skladu sa IEC 60 998-2-1. Samo kućište je narandžaste boje i izveden je stepen zaštite IP65. Montaža se izvodi nosačima sa spoljne strane kućišta.

tunel2

Komunikaciona razvodna kutija E30
Komunikaciona E30 kutija je takođe novi proizvod i namenjena je povezivanju telekomunikacionih kablova koji dolaze sa sve četiri strane kutije. Kutija je otporna na udarce IK 10, zadovoljava IP 55 i ofarbana je takođe u narandžastu boju kao i Hensel tuel kutija.

tunel3

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar D.
Follow me