HUBER Sludge Turner SOLSTICE® dobija pouzdano snabdevanje energijom uz pomoć 128 igus energetskih lanaca

Izgradnja jedne od najvećih fabrika voda u svetu imaće korist za oko pola miliona ljudi u Egiptu. Kompanija HUBER, sa sedištem u Bavarskoj, Nemačka, snabdeva fabriku sa 128 HUBER Sludge Turner SOLSTICE® jedinica. Ovi “okretači mulja” suše mulj prikupljen tokom obrade vode, smanjujući ga na jednu četvrtinu njegove mase i zapremine, pretvarajući ga u zrnaste čestice. Energetski lanci, iz igus-a, sa visokofleksibilnim chainfles kablovima obezbeđuju okretačima mulja pouzdano snabdevanje energijom i prenos podataka.

Odvodni kanal Bahr El-Baqar, poznat je kao “izvor zagađenja”, teče od Kaira preko Sueckog kanala i jezera Manzala u Sredozemno more. Deo ove otpadne vode čini neprerađena komunalna i industrijska otpadna voda, kao i poljoprivredne površinske vode zagađene insekticidima, đubrivom i organskim materijama, što izaziva ekološku neravnotežu. Da bi rešili ovaj problem, zajedničkim ulaganjem udružena preduzeća, Orascom Construction i Arab Contractors, 2018. godine dobila su ugovor vredan skoro 700 miliona evra, za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode. Izgradnja je započela 2019. godine, a fabrika je inaugrurisana krajem 2021. godine.

Ukupni kapacitet postrojenja: pet miliona kubnih metara vode po danu
Sa ukupnim kapacitetom od pet miliona kubnih metara vode po danu, ova fabrika je jedna od najvećih postrojenja za preradu vode u svetu. Prerađena voda će se takođe koristiti za navodnjavanje Sinaja. Pretpostavlja se da će biti dovoljno vode za navodnjavanje 100.000 hektara. Istovremeno, postrojenje služi za smanjenje zagađenja jezera Manzala, na kome je ribarenje strogo ograničeno. Očekuje se da će ovaj projekat u značajnoj meri poboljšati život pola miliona ljudi. U tom cilju, udružena preduzeća su kontaktirala HUBER SE sa sedištem u Bavarskoj, Nemačka. HUBER je globalno aktivna kompanija specijalizovana za inovativne, visokokvalitetne mašine, sisteme i opremu od nerđajućeg čelika za komunalini i industrijski tretman vode i mulja. Za egipatski projekat, HUBER obezbeđuje svoju inovativnu tehnologiju za sušenje otpadnog mulja uz pomoć solarne energije.

HUBER Sludge Turner suši mulj solarnom energijom
Proces prečišćavanja otpadnih voda stvara ogromne količine mulja koje se moraju odložiti. Da bi se ove količine smanjile, mulj se suši, mašinskom drenažom pomoću HUBER Sludge Turner (okretača mulja). Cifre su sledeće: od oko 475.000 tona dreniranog mulja, udeo suvog ostatka će se povećati sa 24% na 75% svake godine. Tako da se svake godine mora odložiti 150.000 tona stabilnih suvih granula. Ali kako tačno funkcioniše proces sušenja? Mulj završava u jednoj od dve zgrade za drenažu, gde se deo vode odvaja polimerima. Drenirani mulj se zatim dozira i jednako raspoređuje na 16 plastenika, u kojima Sludge Turner olakšava sušenje. HUBER Sludge Turner SOLSTICE® se kreće pomoću šina, čime kontinuirano i nežno pomera mulj na tlu sa jede strane na drugu. Tokom ovog kretanja, mulj se suši sunčevom svetlošću i solarnom energijom. Na kraju procesa sušenja, HUBER Sludge Turner podiže suve granule, istim alatom koji je koristio za okretanje mulja. Sludge Turner dovodi suvi materijal do pužnog transportera, koji se nalazi u otvoru u podu, čime se prevozi do kontejnera. Ceo proces je potpuno automatizovan. Zavisno od sastava, suve granule se mogu koristiti kao đubrivo ili efikasan medijum za grejanje.

Najveći projekat sušenja mulja u svetu
Sama veličnia projekta predstavlja veliki izazov za HUBER, to je zbog 16 plastenika sa po osam linija, znači ukupno 128 okretača mulja. Zadatak je bio da se obezbedi dosledan kvalitet u postavljanju sistema i mašinske tehnologije. Razmena podataka i napajanje automatske mašine mora biti pouzdano. “Trenutno očekujemo više od 4.000 radnih sati godišnje, tokom kojih kablovi i snabdevanje energijom moraju biti bezbedni”, kaže Andre Groser, proizvodni menadžer u kompaniji HUBER SE. Sve to na putanjama od skoro 100 metara. Sistem treba da preradi 475.000 tona mulja svake godine, čineći ovaj projekat jednim od najvećih projekata sušenja mulja u svetu i najveći kompanjije HUBER.

Energetski lanci pružaju kompaktan sistem zaštite kablova
Zahtevi sistema zaštite kablova su bili: lako postavljanje, održavanje i visoka pouzdanost. “Ubrzo smo shvatili da nam je potreban energetski lanac. On je najbolje rešenje za vođenje kablova na dugim stazama. Zahteva malo prostora, štiti kablove, lako se postavlja i održava”, kaže Groser. Razmatrao se i festun, ali se od te ideje brzo odustalo. “Problem sa festunom je u tome što se kablovi uvek kreću. Ovo kretanje stvara pritisak na provodnike u kablu, što zahteva više održavanja nego što je to slučaj kod energetskog lanca. Festun takođe visi u vazduhu, praveći prepreke, a njegova kolica zauzimaju dragoceni prostor”, dodaje Groser. Energetski lanac je stoga čistije i efikasnije rešenje.

HUBER je već imao pozitivno iskustvo sa energetskim lancima iz igus-a, stručnjakom za pokretnu plastiku sa sedištem u Kelnu, Nemačka. Na tenderu za projekat, glavni faktor je bio odnos cene i učinka, zajedno sa odgovarajućim rešenjem za snabdevanje energijom. “Za HUBER, odabrali smo energetski lanac serije 3500”, kaže Majkl Ofner, igus GmbH menadžer za južnu Nemačku, koji je nadgledao projekat od samog početka. “Robusni su, fleksibilni za instalaciju, nude visoku stabilnost u kombinaciji sa tihim radom i dugim radnim vekom kablova – čak i pri dugim stazama. Cene su takođe pristupačne.” Energetski lanac 128 je isporučen zajedno sa odgovarajućim chainflex kablovima.

chainflex kablovi za pouzdan prenos podataka i snabdevanje energijom
Tri zasebna provodnika i CFPE kabl, svi sa TPE spoljnim omotačem, osiguravaju povezanost sa motorom. Razmena podataka se vrši sa igus-ovim CFBUS kablom sa PUR omotačem. Kablovi su specijalno dizajnirani za korišćenje u energetskim lancima. Ovi kablovi takođe poseduju spoljni omotač veoma otporan na habanje i specijalna unutrašnja ojačanja. Svi chain-flex kablovi su testirani u realnim uslovima u igus laboratoriji u Kelnu. “Kablovi imaju UL sertifikat, što je olakšalo odobrenje sistema na licu mesta”, kaže Groser.

Individualna obuka i optimizovani troškovi otpremanja
Da bi se smanjili troškovi isporuke, svaki par punih energetskih lanaca postavljen je na bubanj koji je utovaren u kontejner. “Ovo nam je omogućilo uštedu u prostoru i smanjenje troškova transporta, što je značajno kod projekta ove veličine”, dodaje Ofner. Pored cene, servis je bio značajna stavka pri donošenju odluke ko će dobiti ugovor. Na primer, obavljene su intenzivne obuke za osoblje kompanije HUBER o sistemu energetskih lanaca, pripremajući ih za jednostavno održavanje na licu mesta. Obuku su takođe dobili HUBER-ovi monteri, na licu mesta i online, na osnovu koje su dobili uputstvo, savete i cake za montažu. “Sveobuhvatna podrška, od projektovanja, načina isporuke, do mera obuke, doprinelo je našoj sposobnosti da uspešno implemenitramo projekat sa igus-om”, kaže Groser.

Video: animacija solarnog sušenja


Više informacija: Hennlich d.o.o., Više informacija: Hennlich d.o.o., Senajska 1, 11433 Beograd – Senaja, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me