cMT X Standard serija

Weintek predstavlja tri nova modela HMI-a cMT X Standard Serije: cMT2078X, cMT2108X i cMT2158X.

Zahvaljujući quad-core procesoru visokih performansi, cMT X Serija HMI-a predstavlja defi-nitivno najbolji izbor za vaše nove projekte i nadogradnju postojećih projekata.

Nova cMT X serija zamišljena je tako da u bliskoj budućnosti potpuno zameni postojeće iE i XE serije jer su performanse ovih modela bolje od modela iE i XE serije, a cena je niža.

iP serija sa unapređenim opcijama

Da bi udovoljio zahtevima pametnih proizvodnih sistema i pružio poboljšane funkcije obrade podataka, Weintek je unapredio mogućnosti iP serije panela – modele MT8051iP / MT8071iP / MT8102iP novim funkcijama.
iP seriji dodate su sledeće opcije:

  • Combo Button
  • Event log
  • Charts
  • File browser
  • Flow block
  • Recipe management
  • Enhanced security mode
  • Operation log
  • Circular trend display

iP serija sada podržava i aktivaciju EasyAccess2.0 servisa za daljinski pristup kojim se omogućava udaljeni monitoring kao i intervencija na aplikaciji ili PLC-u povezanom na HMI uređaj.

 


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar D.
Follow me