Vremena se menjaju, a takođe se menjaju i zahtevi i procesi u industriji. Promena trenda sa pojedinačnih proizvoda na kompletne sisteme favorizuje jednostavna i brza rešenja. Isto važi i za sve procese presovanja i spajanja u fabrikama budućnosti.

Smart Function Kit mehatronski sistem od kompanije Bosch Rexroth tačno ispunjava tražene zahteve u industriji za proizvodnju mašina i postrojenja. Ovaj sistem je brzo, efikasno i sveobuhvatno rešenje za brojne primene kod presovanja i spajanja. Unapred odabrane mehaničke i električne komponente zajedno sa softverom kombinovani u različitim setovima za sile u opsegu od 2 do 30 kN čine idealnu osnovu za sistem integratore i krajnje korisnike. Smart Function Kit se može koristiti kao samostalno rešenje ili kao deo kompleksnijih sistema.

Pregled sistema
Modularni Smart Function Kit se sastoji od mehaničkih i električnih komponenti kao i softvera. Mehanički deo se sastoji od elektromehaničkog cilindra EMC sa hodom do 400mm i mogućnošću paralelnog ili aksijalnog montiranja motora. Elektro deo se sastoji od poslednje generacije servo motora MS2N sa apsolutnim enkoderom i kočnicom, servo drajva IndraDrive HCS01 sa integrisanim PLC-om IndraMotion SPS(MLD) i STO sigurnosnom funkcijom kao i Industrial PC PR21 sa integrisanim web serverom. Takođe, postoji i mogućnost ugrađivanja senzora sile.

Tehničke karakteristike:

  • Nominalna sila 2-30kN
  • Klasa zaštite: mehanički sistem IP54, kontrolni orman IP20
  • Hod cilindra moguće konfigurisati do 400mm
  • Senzor sile sa DMS tehnologijom
  • Servo drajv sa STO (Safety Torque Off) sigurnosnom funkcijom

Prednosti:

  • Sve komponente od jednog proizvođača – dokazanog Rexroth kvaliteta
  • Isporučuje se u jednom paketu, uključujući unapred instaliran operativni softver
  • Automatska parametrizacija servo drajva
  • Nije potrebno prethodno znanje iz programiranja
  • Fleksibilan, kompaktan i orijentisan ka budućnosti

 


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me