Živimo u društvu koje je sve svesnije uticaja koji imamo na životnu sredinu, posebno mlađe generacije: od njih se očekuje da nastave da prilagođavaju svoje ponašanje u skladu sa tim.

Industrijske kompanije, a posebno sektor voda i otpadnih voda, imaju fundamentalnu ulogu kada je u pitanju rešavanje rastuće potražnje. S tim u vezi, održivost u upravljanju ciklusa vodosnabdevanja podrazumeva optimizaciju energetske efikasnosti, povećanje cirkularnosti kroz povezivanje sa drugim sektorima i pružanje podsticaja za dekarbonizaciju.

Ne zaboravimo da prerada, prepumpavanje, tretiranje i transport vode troši 8% globalne energije, te je pomoć vodoprivrednim preduzećima da efikasno upravljaju svojim energetskim potrebama veliki korak ka održivosti. Stoga, upravljanje energijom, smanjenje potrošnje i bolji uvid u sve aspekte operacija su od suštinskog značaja. Isto tako – smanjenje gubitaka vode, obezbeđivanje kvaliteta vode i optimizacija upotrebe procesne i transportne infrastrukture od ključnog su značaja za održavanje efikasne upotrebe resursa tokom celog ciklusa vodosnabdevanja.

Kako se to može postići? Stubovi koji nose efikasnost i održivost u sektoru voda su energetska tranzicija i digitalna tranzicija. Distribuirana proizvodnja energije kroz obnovljive izvore, mikromreže i skladištenje povećava fleksibilnost i elastičnost objekata i smanjuje emisiju CO2. Sa druge strane, digitalna tranzicija u sektoru voda pokreće kapacitete za postizanje ciljeva održivosti kroz optimizaciju procesa i lanaca snabdevanja, mobilna rešenja, daljinsko upravljanje aktivom i opremom, elektrifikaciju — i samim tim dekarbonizaciju snabdevanja energijom.

Održivost je u srži strategije i misije kompanije Schneider Electric. Kao primer naše posvećenosti, usvojili smo kolaborativni pristup ekološkim rešenjima, razvoju proizvoda, rešenja i usluga koje kompanije iz sektora voda mogu koristiti u bilo kojoj od faza njihovog puta ka održivosti. Štaviše, kreirali smo EcoStruxure, najbolje rešenje za podsticanje energetske i operativne efikasnosti u vodosnabdevanju.

Digitalizacija sektora vodosnabdevanja i otpadnih voda je sredstvo je za postizanje ciljeva održivog razvoja UN (SDG 6): obezbediti pristup čistoj vodi i sanitarnim uslovima za sve, očuvati resurse, zaštititi javno zdravlje i omogućiti održivi razvoj. Postoji mnogo primera doprinosa Schneider Electric ostvarenju ovog cilja. U oblasti desalinizacije i postojenja za preradu, našu tehnologiju automatizacije i upravljanja energijom, potpomognute digitalnim servisima, koriste najveće svetske građevinske kompanije i operateri: 50% velikih elektrana u svetu je automatizovano sa ovom vrstom rešenja. Ovde treba dodati naše nove digitalne usluge kao što su EcoStruxure Asset Advisor i EcoStruxure Power Advisor za povećanje operativne efikasnosti. Pored toga, omogućavamo uvid u potrošnju resursa u realnom vremenu na nivou preduzeća pomoću EcoStruxure Resource Advisor platforme. Rezultat je voda koja je bezbedna, pouzdana, održiva i efikasna. Tehnologije kao što je „proširena stvarnost“ koju obezbeđuje EcoStruxure Augmented Operator Advisor, omogućavaju operaterima da sve relevantne informacije o procesu imaju u realnom vremenu i nadohvat ruke, čime značajno povećavaju svoju efikasnost. Zahvaljujući digitalnim rešenjima, kao što je EcoStruxure Secure Connect Advisor, moguć je daljinski pristup, programiranje, dijagnostikovanje i upravljanje udaljenim pogonima uz obezbeđivanje cyber-sigurnosti.

Proširili smo našu ponudu usluga održavanja i upravljanja imovinom, sa planovima koji uključuju, između ostalih, konsultantsku stručnu podršku, alate za prediktivnu analizu i daljinsku pomoć stručnjaka koji koriste augmentovanu stvarnost za rešavanje problema, bez potrebe da fizički dolaze na pogon. Što se tiče održavanja, treba napomenuti EcoStruxure Maintenance Advisor, platformu koja pruža rani uvid u abnormalne uslove pogona i njegovih delova, omogućavajući osoblju za održavanje da deluje preventivno, odnosno pre nego što se dogodi kvar.

Da sumiramo, Schneider Electric svojim korisnicima pruža tehnološka rešenja i usluge koje ubrzavaju povezivanje i digitalizaciju, kako bi mogli da poboljšaju svoju efikasnost, usvoje nove procese i dostignu ciljeve strateške održivosti.

U kriznim vremenima, kao što su trenutna, primene mera održivosti i efikasnosti mogu nam pomoći da se nadoknade gubici i imaće veliki pozitivan uticaj na profitabilnost kada se ekonomska situacija vrati u normalne tokove. Dugoročno gledano, svako ulaganje u održivost znači bolju budućnost za sve.

Aleksandar Dakić
Follow me