DVA NOVA CPU MODULA

  • 20 puta brži scan ciklus (1k instrukcija za 50 µs)
  • 9 puta više data memorije
  • 4 puta više programabilne memorije
  • 2000 PID petlji
  • preko 130.000 I/O tačaka
  • Ethernet port na CPU modulu

 

Do-more – PLC nove generacije programabilnih logičkih kontrolera sa moćnim procesorima. Do-more PLC koristi sve prednosti već dokazane serije hardvera DL205 sa preko 50 kompatibilnih I/O, komunikacionih i specijalnih modula.

 

Do-more seriju predstavljaju dva nova CPU modula, H2-DM1 i H2-DM1E. Oba procesora poseduju 1Mb ukupne memorije, USB port za programiranje i debagovanje, full duplex RS232 port za povezivanje spoljnih uređaja, (bar kod čitača, ASCII uređaja, štampača…) i ETHERNET port (H2-DM1E). Podržavaju do 256 lokalnih I/O tačaka, 131.072 diskretnih i 32.768 analognih I/O tačaka preko Ethernet ekspanzionih baza. Moguće je realizovati do 2000 PID petlji sa autotuning-om.

Do-more CPU se programira pomoću besplatnog Do-more Designer softvera koji poseduje izuzetno precizan ugrađeni simulator, “virtuelni PLC” na vašem PC-u.

Do-more procesori omogućavaju korišćenje i novog high-speed modula H2-CTRIO2, kao i komunikacionih modula H2-SERIO i H2-SERIO-4 sa tri dodatna komunikaciona porta. Jednom procesoru moguće je dodati više komunikacionih modula.

Do-more Designer softver
Do-more Designer sofver je besplatan i donosi neka pobošljanja u odnosu na DirectSoft.

Programiranje u Do-more Designer-u bazirano je na kombinaciji ladder i stage programiranja, a okruženje podseća na kombinaciju DirectSoft-a i Productivity Suite-a, što će korisnicima serija DL i PAC3000 veoma olakšati snalaženje u ovom softveru.

Matematičke operacije
Pored svih realnih matematičkih operacija moguće je izvršavati i sve standardne trigonometrijske funkcije, statističke funkcije (npr. Average, Max, Min…) kao i brojne uslovne funkcije (CountIF, SumIF, If/Else…).

Čuvanje projekta
Svi fajlovi projekta mogu se čuvati na CPU ploči. Mogu se čuvati PDF, HTML ili fajlovi bilo kog formata u cilju pomoći pri radu sa programiranjem kako bi se svi podaci čuvali na jednom mestu. Do-more Designer podržava „restore points“ funkciju, tako da možete čuvati prethodne verzije projekta i vrlo lako neku od prethodnih verzija ponovo učitati u CPU.

Simulator
Do-more Designer softver poseduje izuzetno precizan ugrađeni simulator, “virtualni PLC” na vašem PC-u. Na ovaj način jednostavno je ispitati i debagovati programirani kod.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.: (+381) 11/239-23-13 , 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)