Easy UPS 1 Ph BVS

Schneider Electric isporučuje novu kategoriju UPS-eva dizajniranu za osnovne potrebe za napajanjem čak i u uslovima najnestabilnijeg napajanja, uvodeći Easy UPS 1 Ph BVS seriju koja je pretežno namenjena za domove, mala preduzeća i kancelarije.

Ova visokokvalitetna serija UPS-eva poseduje širok spektar funkcija i spada u Back UPS ili Standby UPS grupu uređaja i osmišljena je tako da pri nestanku stalnog napajanja iz mreže, UPS uključuje svoju invertorsku jedinicu i preko baterije obezbeđuje potreban napon za napajanje potrošača. Sa svojim fleksibilnim dizajnom napravljeni su da napajaju uređaje male snage kao što su modem, ruter ili VOIP, ali i za uređaje velike snage kao što su računari i gejming konzole. UPS-evi ove serjie poseduju AVR funkciju (automatska regulacija napona) koja konstantno ispravlja napone do sigurnih nivoa. Ova karakteristika takođe štedi životni vek baterije ispravljajući neujednačeno napajanje bez gubitka snage baterije.

BVS modeli postoje u sledećim izvedbama: od 500 VA, 650 VA, 800 VA i 1000 VA.

Easy UPS 1 Ph BVS

Easy UPS 1 Ph BVS PHOTO: Schneider Electric

Easy UPS 1 Ph SMVS

Schneider Electric Easy UPS 1 Ph SMVS spada u Line Interactive grupu UPS-eva i odlikuje se po tome što sinusoidna karakteristika struje na izlazu nije čisto sinusoidnog oblika već modifikovane sinusoidne forme. Za razliku od Standby topologije, kod ovih UPS uređaja invertorska jedinica je konstantno uključena i obezbeđuje konstantnu filtraciju i korekciju napona. Takođe poseduje i transofmatorsku jedinicu koja vrši korekciju napona a koja preko baterije nadomešćuje pad napona.

U slučaju upotrebe generatora ili u specifičnim okruženjima napajanja, pružena je mogućnost prilagođavanja UPS-eva na rad sa optimalnim performansama. Svaki model ima faktor snage od 0.7 i sadrži 6 utičnica koje su zaštićene od prenapona. Takođe, svaki model poseduje i LCD ekran uz pomoć koga su prikazane detaljne informacije u svakom trenutku.

Dry Contact uređaj omogućava upravljanje i daljinski nadzor UPS-a. Ovakav nadzor se može vršiti i zahvaljujući inteligentnom slotu kome se može dodati mrežna kartica. Pomoću ove kartice moguće je sigurno isključivanje preko Easy UPS softvera za isključivanje kao i dobijanje dnevnih izveštaja o promenama statusa uređaja putem e-mail-a.

SMVS modeli postoje u sledećim izvedbama: od 750 VA, 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA i 3000 VA.

Easy UPS 1 Ph SMVS

Easy UPS 1 Ph SMVS PHOTO: Schneider Electric

Easy UPS 1 Ph Online

Online UPS-evi iz Schneider-ove palete proizvoda dolaze u dve izvedbe:

  • Tower modeli (standardni i sa produženom autonomijom) dostupni su u 1, 2, 3, 6, 10 kVA i
  • Modeli za montažu u rek (standardni i sa produženom autonomijom) dostupni su u standardnoj verziji u 1, 2, 3, 6, 10 kVA, a u verziji sa produženom autonomijom u varijantama 6 i 10 kVA.

Online UPS-eve odlikuje veliki faktor snage, kod modela sa 1, 2 i 3 kVA faktor snage je 0.8 a kod modela sa 6 i 10 kVA faktor snage iznosi 1. Kako postoji ugrađeni automatski bajpas, napajanje potrošača je obezbeđeno čak i u slučajevima kvarova, a s obzirom da je kompatibilan za rad sa generatorom, u slučaju dužeg prekida napajanja sa električne mreže, osigurava čisto i neprekidno napajanje.

Ukoliko je potrebna produžena autonomija, uz jednostavno dodavanje eksternih baterijskih modula moguće je povećati vreme autonomije sa minuta na sate i na jednostavan način rešiti potrebe zahtevnijih aplikacija. Zbog EPO funkcije (momentalno isključivanje) u vanrednim situacijama moguće je momentalno prekidanje napajanja za svu priključenu opremu (primenljivo na modele sa standardnom i produženom autonomijom – 6 i 10 kVA).

Dupla konverzija izlaznog napona i čist sinusoidni oblik daju ovom uredjaju mogućnost da napaja skoro svaki uredjaj. Svi Online UPS-evi poseduju mogućnost upravljanja putem USB-a ili putem serijske komunikacije, a takođe imaju mogućnost daljinskog upravljanja i direktne komunikacije sa UPS-om putem dry contact kartice, SNMP kartice i Modbus protokola.

Easy UPS 1 Ph Online

Easy UPS 1 Ph Online PHOTO: Schneider Electric

Easy UPS 1 Ph Online – dodatna oprema

Dry Contact Kartica (VGLS9901I)
Dodatna oprema nudi dva dry contact ulaza i jedan relejni izlaz za Easy UPS SRVS seriju.
Idealne aplikacije:

  • IBM server, računari i radna oprema,
  • Automatski kontrolisana industrijska oprema i komunikacione aplikacije.
Dry Contact Kartica (VGLS9901I)

Dry Contact Kartica (VGLS9901I) PHOTO: Schneider Electric

SNMP kartica (APVS9601)
SNMP kartica: Omogućava direktnu komunikaciju sa Schneider Electric UPS-om.
Kartica prati:

  • UPS status: opterećenje, napunjenost baterije, napon,
  • Status baterije: stanje, kapacitet i vreme trajanja,
  • „Wizard“ za isključivanje: daljinski isključuje i restartuje server.
SNMP kartica (APVS9601)

SNMP kartica (APVS9601) PHOTO: Schneider Electric

Modbus kartica (SRVSMB001)
Easy Management Modbus kartica omogućava UPS sistemima mogućnost komunikacije sa računarima preko Modbus protokola.
Karakteristike:

  • Daljinsko upravljanje UPS-om,
  • Podešavanje automatskog isključenja,
  • Prilagodljive akcije u slučaju problema sa napajanjem.
Modbus kartica (SRVSMB001)

Modbus kartica (SRVSMB001) PHOTO: Schneider Electric


Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Aleksandar Dakić
Follow me