Poslednjih godina, bezbednosni zahtevi u procesnoj industriji su postali sve izraženiji. Čak i u slučaju vanrednog stanja, sistem mora biti bezbedan za ljudstvo i okolinu. Aktuatori igraju krucijalnu ulogu, jer je njima poveren zadatak otvaranja i zatvaranja ventila u slučaju vanrednog stanja kako bi time osigurali bezbednost pogona.

Sa FQM sigurnosnom jedinicom, AUMA nudi inovativno i bezbedno aktuatorsko rešenje za automatsko upravljanje radom ventila u vanrednom slučaju koristi uskladištenu mehaničku energiju. FQM sigurnosna jedinica zadovoljava sve zahteve aplikacija u skladu sa SIL 2/SIL 3 i praktično im nije potrebno održavanje. Postoji i Ex verzija.

Mehaničko rešenje za najvišu bezbednost
Kada se bezbednost oslanja na otvaranje i zatvaranje ventila, mehanički aktuatori pružaju vrhunsku bezbednost. Po potrebi, nova FQM sigurnosna jedinica generiše potreban moment na vratilu konstantnom silom koja se oslanja samo na mehaniku. Nikakva električna energija nije potrebna za bezbedno funkcionisanje.

Konstantan moment
Konstantna sila opružnog motora daje konstantan moment u toku sigurnosnog rada, sve vreme u toku pokretanja. Zahvaljujući pogodnom premošćenju zupčanicima, konstantna sila opruge je nema uticaja u toku normalnog rada i nije je potrebno kontrolisati. Za posledicu imamo da veličina aktuatora može biti relativno mala.

Promenjiva brzina rada
Radna brzina sigurnosnih operacija može se podešavati. Šta više, aktuator može upravljati ventilom u različitim pozicijama redukovanom brzinom. Na taj način se izbegavaju pikovi u cevovodu i štiti ventil.

Laka integracija
Aktuatori sa FQM sigurnosnom jedinicom se u sistem integrišu na isti način kao i standardni AUMA aktuatori. Sigurnosna jedinica se perfektno adaptira u modularni dizajn AUMA proizvoda. Lako se kombinuje sa AUMA SQ aktuatorima.
Integracija u DCS je učinjena kao i kod standardnih jedinica u smislu integralne AC kontrole aktuatora. Radni koncept, interfejsi i komunikacija ostaju homogeni kroz sve ventile unutar pogona.

Lako naknadno opremanje
Zahvaljujući identičnom interfejsu, sigurnosne jedinice se lako mogu ugraditi u postojeće pogone. Na primer, ako su sigurnosni zahtevi podignuti na viši nivo.

Svestrana implementacija
AUMA aktuatori sa FQM sigurnosnom jedinicom su posebno pogodni za automatizovanje leptir ventila, kao i ventila sa zakretnim uglom od 90°. Oni su perfektan izbor ako aktuator zahteva bezbedno zatvaranje ili otvaranje u slučaju vanrednog stanja.

Industrijske aplikacije
Sigurnosni aktuatori se koriste na svim tržištima i aplikacijama. U rezervoarima vode, oni sprečavaju izlivanje u slučaju pucanja cevi, na primer. U rashladnim sistemima, oni sprečavaju pregrejavanje grejne jedinice u slučaju otkaza rashladnog sistema. Kotlovi za proizvodnju pare u kontlarnicama i zaštita od požara u saobraćajnim i železničkim tunelima su sledeći primeri.

Primena u industriji prerade nafte i gasa
Industrija prerade nafte i gasa zahteva najviše standarde kvaliteta, pre svega zbog velike opasnosti od potencijalne eksplozije. Ex sigurnosna jedinica obezbeđuje ovaj nivo zaštite. Zaštita od prepunjavanja ili curenja rezervoara, kao i upotreba u regulacionim i mernim stanicama gasovoda su samo neke od aplikacija.

Aleksandar Dakić
Follow me