Prvo u svetu beskontaktno rešenje za bezbedno i precizno merenje elektroenergetskih parametara!

Hioki E.E. Corporation i Melco-Buda d.o.o. (www.melcobuda.co.rs), kao ovlašćeni zastupnik Hioki Japan programa profesionalnih mernih instrumenata za merenje električnih veličina (www.hioki-instrumenti.com ili  www.hioki.co.jp), sa ponosom vam predstavljaju elektroenergetski loger sa kleštima model PW3365-20, koji je instrument prvi u svetu sa mogućnošću merenja elektroenergetskih parametara bezbedno i precizno bez potrebe za operatera da vrši kontakt sa metalnim provodnikom.

melco buda loger 1

Hioki je razvio PW3365-20 da omogući operaterima da mere napon bezbedno i precizno jednostavnim obuhvatanjem senzorom oko izolovane žice, što je odgovor na potrebe korisnika koji žele meriti elektroenergetske parametre bezbedno. Opremanjem ovog logera beskontaktnim naponskim senzorom, Hioki je učinio mogućim eliminisanje rizika od kratkog spoja i električnog udara koji je prisutan prilikom merenja napona konvencionalnim sredstvima.

Prednosti beskontaktnog merenja
Dramatično unapređenje bezbednosti !!!
Analizatori i elektroenergetski logeri sa kleštima su ušli u široku upotrebu u terenskom elektroenergetskom merenju. Ovi instrumenti već imaju sposobnost merenja struje klešta senzorima, omogućujući bezbedno vršenje merenja sa spoljne strane izolovanih žica. Međutim, operateri su do sada morali da povežu štipaljke na metalne terminale sklopki ili drugih komponenti u cilju merenja napona. Ovaj pristup predstavlja rizik od kratkog spajanja ako tehničar greškom dozvoli da metalna štipaljka dođe u kontakt se obližnjim metalnim terminalom kao i rizik od električnog udara ako neko slučajno dodirne izloženi metalni provodnik.

Pre lansiranja PW3365-20, Hioki je predstavio Safety HiTester 3258, beskontaktni voltmetar, u 2008. godini.  Primenom merne tehnologije korišćene kod modela 3258, Hioki je razvio senzor sa sposobnošću bezbednog merenja napona na izolovanim žicama sa spoljne strane izolacije. Na ovaj način, PW3365-20 nudi dramatično viši nivo bezbednosti za operatere donoseći beskontaktnu mernu sposobnost za struju, napon i snagu.

melco buda loger2

Merni Principli beskontaktnog naponskog senzora prvog u svetu
Naponski senzor PW9020 koji se koriti kod PW3365-20 može vršiti beskontaktno merenje na osnovu principa opisanog u narednim rečenicama.

Unutar PW9020 je metalna ploča koja služi kao elektroda i kad ova elektroda detektuje napon (potencijalnu razliku) u objektu koji se meri, minijaturna struja teče kroz nju. Generisanjem napona takvog da se ova struja eliminiše, senzor može precizno meriti napon u provodniku.

Slika ilustruje konstrukciju novog tipa naponskog senzora kao i merne principe po kojima rade:

melco buda loger 3

Hioki E.E. Corporation, kompanija koja je razvila ovu tehnologiju, je aplicirala za brojne patente koji su u vezi sa ovim inovativnim metodama, koje služe za poboljšanje bezbednosti i jednostavnost u radu analizatora električne energije i za popularizaciju energetskog merenja među većim brojem korisnika.

Principske primene

  • Elektroenergetsko menadžment u fabrikama i zgradama
  • Održavanje i menadžment električne opreme

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija, tel: 035/612 916, www.melcobuda.co.rs

Follow me